UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Nie żyje prof. Czesław Paweł Dutka, zielonogórski krytyk i teoretyk literatury

Smutna wiadomość dotarła dziś na Uniwersytet Zielonogórski. Nie żyje prof. Czesław Paweł Dutka – twórca zielonogórskiego Zakładu Teorii Literatury. Jednostka ta powstała w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Prof. Dutka kierował Zakładem Teorii Literatury w latach 1990-2006. Dwukrotnie był też prodziekanem ds. nauki na Wydziale Humanistycznym. Należał do komitetu ekspertów, który oceniał jakość kształcenia na filologii polskiej. Był wielokrotnie nagradzany przez władze miasta i kraju. Do dorobku prof. Dutki zaliczają się prace z dziedziny teorii i krytyki literatury. Pasją wykładowcy była gra w szachy. Był trenerem i szachowym mistrzem Polski nauczycieli.

Pełny biogram prof. Czesława Pawła Dutki znajduje się poniżej (źródło: uz.zgora.pl).

Profesor Czesław Paweł Dutka (ur. w 1936 roku w Orszykowcach koło Tarnopola, zm. 10 stycznia 2020 roku w Polanicy Zdrój) był krytykiem, teoretykiem i historykiem literatury. Z uczelnią zielonogórską (ówczesną Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze) związał się w roku 1982, podejmując pracę w Instytucie Filologii Polskiej jako wykładowca historii literatury polskiej XIX wieku, teorii literatury i poetyki.

Był twórcą zielonogórskiego Zakładu Teorii Literatury, którym kierował w latach 1990-2006. Dwukrotnie sprawował obowiązki prodziekana ds. nauki Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

30 czerwca 1990 roku prof. Czesław Paweł Dutka objął stanowisko rektora założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, kierując tą uczelnią do roku 2008. Pełnił też wiele innych funkcji. Był m.in. członkiem Komitetu Nauk o Literaturze (w kadencji 1999-2004) oraz członkiem Komitetu Ekspertów do oceny jakości kształcenia na filologii polskiej w wyższych szkołach pedagogicznych. Należał do kilku towarzystw naukowych (PTJ, LTN), był założycielem i prezesem Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat przewodniczył działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (oddział lubuski). Ponadto sprawował pieczę nad ogólnopolskimi warsztatami pisarstwa kreatywnego, zorganizowanymi w ramach kierowanego przezeń (w latach 1995-1998) Uniwersytetu Poezji i kierował  pracami regionalnego komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Był promotorem, moderatorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, organizatorem licznych konferencji naukowych, sesji, sympozjów.

Za swoją działalność naukową, kulturalną, organizacyjną i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany: przez prezydenta (Złoty Krzyż Zasługi, 1989), ministra (Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1991, nagrody w latach 2000, 2001, 2002), rektora – w latach 1987, 1991, 1995 i władze miasta: 1992, 1996). W roku 1977 otrzymał medal „Zasłużony Działacz Kultury”, w roku 1994 nagrodę kulturalną Czarta Lubuskiego, (1977).

W dorobku Profesora znajdują się liczne prace naukowe i krytycznoliterackie. Do najważniejszych z nich należą: Literatura: badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej (1990; 2000), Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń (1995; 2000), Mit i gest. Bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich (1986), Literatura – badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej (1990), Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa, 1998), Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje (1999); redakcje prac zbiorowych, m.in.: Maska i cień. Sympozja Mickiewiczowskie (1998), Genologia i konteksty.  Materiały konferencji teoretycznoliterackiej (2000), Gatunki okołoliterackie (2002), Norwid – nasz współczesny (2002).

Pasją Profesora były szachy. Był on szachowym mistrzem Polski nauczycieli (Gdynia 1975), a także trenerem tej dyscypliny; zdobywcą Złotej Odznaki Polskiego Związku Szachowego (1978), współorganizatorem i trzykrotnym dyrektorem Turnieju Szachowego im. A. Rubnsteina w Polanicy (obecnie Memoriału Akiby Rubinsteina). 

Profesor Czesław Paweł Dutka był animatorem życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej i na Ziemi Lubuskiej, a także postacią, która odcisnęła istotny ślad w życiu naukowo-kulturalnym Zielonej Góry. Jego działalność integrowała tutejsze środowisko akademickie ze środowiskiem literackim i silnie oddziaływała na rozwój kulturalny Miasta. Profesor zapisał się też jako znacząca osobowość w kręgu zielonogórskich humanistów. Jego praca naukowa zainspirowała kierunki badań, które są dziś uprawiane na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pozostawił po sobie uczniów i wychowanków. 

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close