UCZELNIA:

mLegitymacja studencka UZ w telefonie

Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do projektu mLegitymacja i od dziś każdy student naszej uczelni może aktywować swoją legitymację w aplikacji mObywatel. Dokument można aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany z uczelni.

mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzasz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i zobaczy Twoje zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji studenckiej.

Elementy graficzne podlegające weryfikacji:

  • Hologram – element graficzny o zmiennej kolorystyce, uzależnionej od kąta pochylenia urządzenia mobilnego, w kształcie odpowiadającym Godłu Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Element dynamiczny – ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę,
  • Data wydania legitymacji
  • Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
  • Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
  • Powtarzający się wzór tła

Weryfikacja funkcjonalna

1. Polega na wykonaniu dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

2. Wejście w funkcję „Przekaż” w dolnym menu. Pojawi się ekran z kodem QR oraz elementami graficznymi do weryfikacji: hologram i pulsująca flaga,

3. Rozwinięcie pola „Nazwa Uczelni” na ekranie głównym mLegitymacji,

4. Wejście w opcję „Więcej” na dolnej belce menu.

Weryfikacja kryptograficzna

Osoba weryfikująca sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Ucznia.

2. Pokazanie do zeskanowania kodu QR.

3. Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.

4. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych)). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).

źródło: Uniwersytet Zielonogórski 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: