UCZELNIA:

Nie tylko Luter. Bilans reformacji oczami badaczy z UZ i UAM

Reformacja nierozerwalnie kojarzy się z podziałem w Kościele zachodnim. Za jej sprawą wyodrębniły się wyznania protestanckie. To wydarzenie nie tylko religijne, ale również historyczne i związane z kulturą. Z tej perspektywy przygląda się jemu Instytut Filologii Germańskiej UZ.

Konferencja naukowa „Reformacja – spór o dziedzictwo” odbywa się przed 500. rocznicą wydarzenia. Badacze omówią na spotkaniu wpływ reformacji na sztukę, literaturę oraz jej znaczenie dla dziejów Europy.

Mamy dużą dywersyfikację, jeśli chodzi o uczestników konferencji. Przyjedzie 50 referentów z 5 krajów. Wśród nich są teologowie, jest bardzo duża reprezentacja filologów, w tym germanistów, polonistów. Są oczywiście bardzo licznie reprezentowani historycy. Nie chcąc wymieniać wszystkich z nazwiska, przywołałbym dwie osoby, które będą miały szczególny wpływ na określenie pewnych ram dyskusji. Są to profesorowie Wolfgang Reinhard z Fryburga i Heinz Schilling z Berlina.prof. Cezary Lipiński

Wykładowca podkreśla, że historia reformacji nie kończy się na postaci Marcina Lutra, który ją zapoczątkował. Późniejsi wyznawcy protestantyzmu przyczynili się do rozwoju kultury w Polsce, m.in. poprzez szkolnictwo.

Konferencja jest organizowana wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Myślę, że Poznań wnosi nam tutaj przede wszystkim pewne obycie. Mają doskonałych badaczy nie tylko w obrębie germanistyki. Część z nich, z profesorem Orłowskim na czele, przyjedzie na konferencję. Są tam badacze zajmujący się historią religii. Mają również silny wydział teologiczny, którego reprezentanci akurat się nie pojawią, ale będą przedstawiciele z tytułami profesorskimi, którzy są badaczami nie tyle reformacji jako takiej, ale zagadnień religijności. Również religijności w kulturze.prof. Cezary Lipiński

Spotkanie rozpocznie się dziś, 13 października o 13:30 w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Potrwa do 15 października. O reformacji oraz konferencji na jej temat – w całości rozmowy.

Godzina Rektorska – prof. Cezary Lipiński – cz. 1

Godzina Rektorska – prof. Cezary Lipiński – cz. 2

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X