UCZELNIA:

Logistyczne wyzwanie… dla logistyków: 6 uczelni spotka się w Zielonej Górze

Wśród licznych kół naukowych na Uniwersytecie Zielonogórskim bardzo prężnie działa Koło Logistyki logUZ. Studenci zrzeszeni w organizacji piszą artykuły naukowe, biorą udział w międzynarodowych konferencjach, a także sami organizują Zielonogórskie Dni Logistyki.

Spotkanie będzie dotyczyć różnych zagadnień z zakresu logistyki. Jego tematem będą nowe trendy i rozwiązania w logistyce, czyli np. wykorzystanie systemów informatycznych do magazynowania towarów.

Częścią Zielonogórskich Dni Logistyki jest międzynarodowa studencka konferencja naukowa. To oznacza, że Uniwersytet Zielonogórski będzie gościł osoby z uczelni w kraju i za granicą.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Sześć uczelni – Uniwersytet Zielonogórski oraz uczelnie z Czech, Słowacji, Serbii i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – spotyka się co roku na innej uczelni. Tam jest organizowana konferencja, gdzie studenci mogą wymienić się swoimi poglądami na temat logistyki.Łukasz Śliwiński – Koło Naukowe Logistyki logUZ

Dzięki spotkaniu studenci mogą też przedstawić własne pomysły na rozwój logistyki. Łukasz Śliwiński uważa, że już dziś jest ona bardzo zaawansowana, ale wciąż powinno się w nią inwestować: – Trzeba usprawnić systemy informatyczne i przepływ informacji, by logistyka mogła dobrze funkcjonować.

Tegoroczne, trzecie Zielonogórskie Dni Logistyki odbędą się 9 i 10 maja.

Ponieważ wkrótce ruszy rekrutacja na uczelnię, w rozmowie usłyszycie również, o czym powinien pamiętać ktoś, kto rozważa studia logistyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim i co może go przyciągnąć.

Łukasz Śliwiński

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00