UCZELNIA:

Konkurs UZ na dla uczniów

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2011/2012. Zgłoszenia (osobiście bądź pocztą) należy nadsyłać do 9 lipca 2011 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Prof. Z. Szafrana 4a,
65-615 Zielona Góra.

Do zgłoszenia udziału w konkursie należy dołączyć:

(1)   formularz zgłoszeniowy,

(2)   oryginał lub kserokopię świadectwa dojrzałości,

(3)   oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Rozmowa kwalifikacyjna
odbędzie się 12 lipca 2011 roku o godz. 1030 w Dziekanacie Wydziału, Fizyki i Astronomii przy ul. Szafrana 4A (Kampus A).Laureatów konkursu poznamy 15 lipca 2011 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy: dziekanat@wfa.uz.zgora.pl lub telefonicznie: 68 328 2878.

Warunki konkursu

Spośród kandydatów zostanie wyłonionych do dziesięciu laureatów, którzy otrzymają na pierwszym roku studiów dziesięciomiesięczne stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Realizacja stypendiów uwarunkowana jest podjęciem studiów na Wydziale Fizyki i Astronomii na kierunku fizyka. Warunkiem płatności w drugim semestrze studiów jest pozytywne zaliczenie semestru pierwszego.

Lista rankingowa laureatów zostanie ustalona na podstawie liczby uzyskanych punktów zgodnie z następującymi kryteriami:

– liczba punktów za egzamin maturalny z fizyki i astronomii w zakresie podstawowym 0 – 5 pkt.

– liczba punktów za egzamin maturalny z fizyki i astronomii w zakresie rozszerzonym 0 – 10 pkt.

– oceny końcowe z fizyki oraz matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej 0 – 4 pkt.

– osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych z zakresu nauk przyrodniczych oraz technicznych 0 – 10 pkt.

Szczegółowe wymagania

– zgłoszenie do konkursu polega na nadesłaniu poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór do pobrania na stronie Instytutu Fizyki) oraz kserokopii dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości.

W przypadku udziału ucznia w konkursach lub olimpiadach należy przesłać potwierdzenie szkoły albo kserokopię certyfikatu wystawionego przez organizatora konkursu lub olimpiady,

– zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres,

– osoby, które znajdą się na liście rankingowej, a nie dostarczą do 14 lipca włącznie oświadczenia woli podjęcia studiów, nie mogą zostać laureatami,

– w przypadku nie wyczerpania wszystkich stypendiów zostaną one przyznane na podobnych zasadach innym studentom pierwszego roku kierunku fizyka.

Autor: Źródło: UZ

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close