>UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Hobby Profesora z UZ ratuje dziką faunę [Kwadrans Akademicki]

Wiosna, to czas wzmożonej aktywności zwierząt. Po zimowym letargu mniejsze i większe ssaki oraz płazy i gady rozpoczynają wędrówkę związaną z cyklem rozrodczym, poszukiwaniem pożywienia, wody czy ucieczki przed drapieżnikami. Urbanizacja oraz powiększająca się kosztem obszarów zielonych sieć dróg krajowych, szybkiego ruchu i kolei, negatywnie oddziałuje na integralność siedlisk fauny.

W “Kwadransie Akademickim” gościliśmy prof. dr hab. inż. Adama Wysokowskiego, kierownika Zakładu Dróg, Mostów i Kolei na Wydziale Budownictwa, Architektury, i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor m.in. zajmuje się badaniami i wdrożeniem nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowym, np. szeroko stosowanych obecnie konstrukcji gruntowo-powłokowych, jako przepustów i mostów ekologicznych.

Część z tych badań zrealizował,w ramach grantów naukowo-badawczych, tak krajowych jak i zagranicznych (UE, USA), jako ich wykonawca a w kilku, jako kierownik. Obecnie jest członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od wielu lat jest ekspertem Unii Europejskiej, wcześniej ds. transportu powierzchniowego, a obecnie w ramach programu Horyzont 2020.

Dla profesora Wysokowskiego problematyka projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt jest nie tylko jednym z kierunków działalności naukowo – badawczej, ale również swego rodzaju hobby. Profesor Adam Wysokowski zorganizował cykl konferencji na temat „Przepusty i Przejścia dla Zwierząt”, której ostatnia XIII edycja odbyła się w grudniu 2019 r.

O tej pasji opowiadał w “Kwadransie Akademickim”.

Przejścia spełniają podstawowe funkcje ekologiczne. Umożliwiają zwierzętom migracje, wędrówki i swobodne korzystanie z całego areału siedliskowego podzielonego przez drogę lub kolej. Budowa odpowiednich przejść i przepustów dla zwierząt jest decydująca dla utrzymania i rozwoju populacji dużych ssaków, takich jak wilk, ryś, niedźwiedź i żubr na całym kontynencie europejskim.

Mosty zielone mają również znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa tego typu obiektów poprzedzona jest m. in. analizą danych przestrzennych. Te działania pozwalają na wstępne zdefiniowanie miejsc kolizji planowanej drogi ze szlakami migracji zwierząt. Podczas przygotowania projektu potrzebna jest współpraca zarówno inżynierów jaki i biologów czy ekologów. Mapy planowanej infrastruktury komunikacyjnej porównywane są z mapą stworzoną przez przyrodników. Jednak nie wszystko można przewidzieć i zaplanować.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z prof. dr hab. inż. Adamem Wysokowskim na Facebooku i portalu wzielonej.pl.

Program Kwadrans Akademicki w każdy czwartek po godzinie 14:00, na radiowej antenie 96fm i Facebooku Radia Index.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00