UCZELNIA:

Finansowy POWER dla uczelni wyższych

Wczoraj w Łodzi rozpoczął się Narodowy Kongres Nauki. To już ósma konferencja, którą organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematem przewodnim debaty jest finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego.

Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił konkurs pt. „Zintegrowane Programy Uczelni”, który ma pomóc wdrażać uczelniom zmiany, jakie narzuci Ustawa 2.0. Budżet konkursu wyniesie 1 mld zł. Gowin uważa, że jeden duży konkurs, na którym są skupione ogromne środki jest dla uczelni lepszym rozwiązaniem niż skupianie się na wielu, ale drobnych działaniach konkursowych.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) można przeznaczyć na wiele działań. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje kilka z nich:

  • zwiększanie doskonałości dydaktycznej,
  • polepszenie współpracy między nauką a biznesem,
  • zwiększenie umiędzynarodowienia,
  • zmianę struktury organizacyjnej,
  • stosowanie bodźców motywacyjnych dla wykładowców,
  • rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach.

„Zintegrowane Programy Uczelni” mają być dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Ścieżki finansowania są następujące:

– dla najszerszego grona uczelni (500 mln zł – dla uczelni publicznych i niepublicznych, w których kształci się co najmniej 200 studentów i posiadających pozytywną ocenę kształcenia PKA)

– dla uczelni średniej wielkości (250 mln zł – dla uczelni kształcących nie więcej niż 20 tys. studentów, na których większość wydziałów posiada ocenę parametryczną na poziomie B)

– dla największych i najsilniejszych (250 mln zł – dla uczelni kształcących co najmniej 20 tys. studentów. Ocena parametryczna na poziomie A lub A+)

Wicepremier Gowin na Narodowym Kongresie Nauki wspomniał również o konieczności zwiększenia samodzielności uczelni, także w zakresie czynionych przez nie wydatków. – Można powiedzieć, że każdy pieniądz jest w pewnym sensie znaczony, na przykład z dotacji statutowej uczelnia może sfinansować wynagrodzenie pracownika naukowego, ale naukowo-badawczego już nie – powiedział w Łodzi Gowin.

źródło: nauka.gov.pl

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: