UCZELNIA:

Etyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Program studiów podyplomowych obejmuje 300 godzin (dodatkowo 60 godzin praktyk). UZ proponuje zajęcia, które przygotują merytorycznie i dydaktycznie do nauczania etyki we wszystkich rodzajach placówek edukacyjnych. W ramach tzw. segmentu merytorycznego oferuje wykłady,
seminaria i warsztaty z zakresu etyki ogólnej i różnych etyk szczegółowych (m.in. etyki zawodowej, bioetyki, filozofii wartości), także historii doktryn etycznych oraz ogólny kurs historii idei filozoficznych, ujętych w szerokim filozoficznym kontekście (wybrane zagadnienia z religioznawstwa, aksjologii i filozofii człowieka). W tzw. segmencie dydaktycznym realizowane są zajęcia z metodyki nauczania etyki a także z zakresu wykorzystania technik multimedialnych i informatycznych w nauczaniu etyki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacze studiów podyplomowych są zobowiązani do zrealizowania 60 godzin praktyk pedagogicznych (2 pkt ECTS) w dowolnej placówce edukacyjnej. Organizacja i realizacja praktyk odbywa się zgodnie z REGULAMINEM PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH obowiązującym na Wydziale Humanistycznym UZ. Praktykę pedagogiczną słuchacz odbywa we własnym zakresie. Dla nauczycieli czynnych zawodowo istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu. Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje i kompetencje merytoryczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych w zakresie przedmiotu ,,Etyka” w zakresie prezentowanym w programie studiów.

Program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu jest zgodny z zakresem podstawy programowej dla „Etyki” na wszystkich etapach edukacyjnych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

CZAS TRWANIA: 2 semestry. Prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w systemie weekendowym). Planowany początek zajęć 01.03.2013 r. Planowane zakończenie zajęć 28.02. 2014 r.
OPŁATA ZA SEMESTR: 1500 zł Uruchomienie studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy 20 osób.
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
OPŁATA ZA ŚWIADECTWO: 30 zł
REKRUTACJA: Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich różnych kierunków, bądź te są studentami ostatniego roku studiów II stopnia (studenci ostatniego roku studiów magisterskich muszą złożyć dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych). Decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe;
2. dyplom ukończenia studiów 2 stopnia lub jednolitych magisterskich (studenci ostatniego roku studiów 2 stopnia mogą złoŜyć dyplom w późniejszym terminie– najpóźniej do końca 2. semestru Studium Podyplomowego);
3. 1 zdjęcie;
4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale;
5. kserokopia dowodu osobistego;
6. (dodatkowo dla osób, które nie mają ukończonych studiów z przygotowaniem pedagogicznym zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym kwalifikacyjnym).
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
15 lutego 2013 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Instytut Filozofii UZ
al. Wojska Polskiego 71A
65-762 Zielona Góra
tel. (0-68) 328-31-20

Autor: www.uz.zgora.pl / Paweł Hekman

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close