UCZELNIA:

„Byliśmy latającym wydziałem” – początki prawa i administracji na uczelni

W siedzibie Wydziału Prawa i Administracji dobiegają końca II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów. Towarzyszy im 40-lecie pracy zawodowej prof. Bogusława Banaszaka. Dziekan wydziału opowiedział nam, jak wyglądało nawiązanie relacji z Uniwersytetem Zielonogórskim i co może wydarzyć się w przyszłości.

Wiele lat prof. Bogusław Banaszak spędził na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam był zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, następnie w 1984 r. został adiunktem, a w 1991 r. uzyskał habilitację. Siedem lat później otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Dziekanem zielonogórskiego wydziału prawa został w roku 2014. O pierwszym okresie jego funkcjonowania mówi tak:

To było bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ dopiero po trzech latach dostaliśmy siedzibę. Kiedyś było takie określenie – „latający uniwersytet”. Myśmy może byli takim latającym wydziałem. Zajęcia mieliśmy chyba we wszystkich możliwych salach wykładowych na uniwersytecie. Na początku była taka jedna sala, w której był grzyb. Tak silny, że studenci odmówili uczestniczenia w zajęciach w tej sali. Dostaliśmy inną salę. W tej chwili tego typu problemów na szczęście nie ma.prof. Bogusław Banaszak

Wykładowca kieruje też Katedrą Prawa Konstytucyjnego na zielonogórskiej uczelni. Zapytaliśmy więc, jak duże jest zainteresowanie studentów tą gałęzią prawa.

Jeśli ktoś się interesuje prawem konstytucyjnym, co roku koło prawa konstytucyjnego organizuje konkurs. Jak biorę udział w tym konkursie, widzę, że znajomość tego prawa jest dosyć duża, przynajmniej wśród tych, którzy się interesują. Niektórym lepiej przychodzi się z nim zapoznawać, inni mówią: „a po co?”, wolą prawo cywilne czy karne, które otwierają drogę do kariery sędziowskiej. Prawo konstytucyjne dzisiaj jest taką dyscypliną nauki, która wchodzi w reakcję z innymi dyscyplinami.

Jako przykład profesor podaje rozwiązania we Włoszech, gdzie funkcjonuje prawo karne konstytucyjne.

Prof. Banaszak zdradził również, że Wydział Prawa i Administracji zamierza uruchomić nowy kierunek studiów. Ma to być wkład wydziału w trwającą konsolidację uczelni z wydziałem zamiejscowym w Sulechowie. Więcej – w całej rozmowie.

prof. Bogusław Banaszak

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z pierwszego dnia zjazdu konstytucjonalistów. Na uniwersytecie gościli specjaliści prawa konstytucyjnego m.in. z Polski, Ukrainy, Niemiec i Włoch.

Zobacz więcej
Back to top button
X