UCZELNIA:

Będą zmiany dotyczące stypendiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Od 1 października, czyli od rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020, wchodzą zmiany dotyczące świadczeń stypendialnych dla studentów. Zmiany dotyczą również stypendiów dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w minionych latach. Nie dotyczy to osób, które rozpoczynają studia na poziomie doktoranckim w tym roku i są odsyłane  do szkół doktorskich.

Pierwsza zmiana dotyczy tego, że stypendium może być zwiększone tylko dla studentów w wyjątkowych przypadkach. Wcześniej dotyczyło to również studentów zamieszkujących w akademikach i na stancji. Obecnie taką możliwość będą miały tylko osoby o szczególnie uzasadnionych sytuacjach życiowych.

Przypomnijmy, że stypendium socjalne przysługuje studentom, których dochód na członka w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Tutaj zmiany dotkną osoby, których dochód na członka w rodzinie wynosi 528 złotych netto i niżej. Tacy studenci będą zobowiązani dostarczyć informację z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Jest taki wymóg, że studenci, których dochód na członka w rodzinie jest niższy niż 528 złotych, muszą otrzymać zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny z MOPS-u, czyli to nie jest zaświadczenie, które mówi tylko o tym, że ktoś nie pobiera takiego świadczenia. Trzeba opisać sytuację dochodową i majątkową danej rodziny. Tutaj w ustawie jest taki zapis, że jeśli student nie doniesie takiego zaświadczenia, komisja odmawia przyznania stypendium.Elżbieta Kaźmierczak, kierownik Działu Spraw Studenckich UZ

Kierownik Działu Spraw Studenckich wyjaśnia jaki cel ma ustawa i jakie kroki powinni podjąć studenci, których ona dotyczy.

Intencją tej ustawy było to, że jeżeli rodzina znajduje się w niedostatku, w pierwszej kolejności powinna zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania. Następnie, jeśli ktoś z tej rodziny studiuje to ma taką możliwość otrzymania stypendium.Elżbieta Kaźmierczak, kierownik Działu Spraw Studenckich UZ

Kolejną zmianą jest to, że wszystkie stypendia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich nie będą przysługiwać już dłużej niż przez 6 lat od rozpoczęcia studiów.

Okres pobierania wszystkich stypendiów nie może przekroczyć 6 lat. Liczą się tutaj lata rozpoczęte, nie tak jak poprzednio, gdy na studiach pierwszego stopnia można było otrzymać stypendium i później na studiach uzupełniających, ale nie dłużej niż 3 lata. W tej chwili jest to jedna liczba, we wszystkich studiach 6 lat.Elżbieta Kaźmierczak, kierownik Działu Spraw Studenckich UZ

Wnioski o wszystkie stypendia na semestr zimowy należy składać tylko w terminie od 1 do 15 października. Wyjątkiem są stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych – będzie można składać je również w innych terminach.

Zobacz więcej
Back to top button
X