UCZELNIA:

5-lecie biologów

prof. dr Robert H. Thomas laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 2007r  Earth’s Climate, and how it may affect our future

prof. dr hab., dr h.c. Czesław Błaszak (Zakład Morfologii Zwierząt, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Meandry filogenezy świata zwierząt

dr Georg Moskwa (Ministerstwo Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia, Poczdam) Drożność ekologiczna rzek i sytuacja gatunków ryb wędrownych w Niemczech

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś (Katedra Zoologii WNB UZ) Prof. dr hab. Władysław Strojny – sylwetka uczonego i artysty

godz. 13.00

Nadanie Sali Wykładowej nr 219 Imienia Profesora Władysława Strojnego

Prof. Robert Harold Thomas – glacjolog – członek Międzyrządowego Panelu do Zmian Klimatycznych, który w 2007 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za udział w badaniach nad zmianami klimatycznymi (wspólnie z Alem Gore’m). Dziś mieszka w Gorzowie Wlkp.

Wydział Nauk Biologicznych (WNB) został utworzony na mocy Uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, w dniu 28 lutego 2007 roku. Uchwała weszła w życie 1 września 2007 roku. Powstanie WNB związane było z koniecznością rozwoju badań naukowych i kształcenia w zakresie nauk biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Utworzenie WNB w ramach naszej uczelni stanowiło wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesnej nauki, a także potrzebom związanym z rozwiązywaniem problemów dotyczących człowieka i jakości środowiska przyrodniczego.
 
Dzisiaj WNB to 66 pracowników oraz 550 studentów studiów stacjonarnych (464 osoby) i niestacjonarnych (90 osób). Studenci kształcą się na 3. kierunkach – biotechnologia (studia stacjonarne I stopnia), ochrona środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia), biologia (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora z biologii.

Historia związana z powstaniem WNB ma początek w 1994 roku, kiedy w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze został powołany Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska (IBiOŚ). IBiOŚ miał swoją skromną siedzibę w budynku przy ul. Monte Cassino 21b. Nieliczny początkowo zespół pracowników naukowo-dydaktycznych podjął się trudu kształcenia studentów na kierunku ochrona środowiska. W miarę upływu czasu, rozbudowie ulegała zarówno baza dydaktyczna, jak i naukowa. W 2007 roku, znaczna część Instytutu przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. prof. Z. Szafrana 1.

Organizacja wewnętrzna Wydziału ulega dynamicznym zmianom wraz z rozwojem kadry naukowej oraz bazy naukowej i materialnej. Aktualnie Wydział Nauk Biologicznych składa się z 5 jednostek w randze katedry oraz 2 wyodrębnionych: Kateda Biologii Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii, Katedra Ochrony Przyrody, Katedra Zoologii oraz Zielonogórski Ogród Botaniczny i Muzeum Przyrodnicze – Centrum Bioróżnorodności.

Baza dydaktyczno-naukowa

Wydział Nauk Biologicznych rozpoczął swoją działalność 1 września 2007 roku. Władze Wydziału wraz z pracownikami dołożyły wszelkich starań, aby od początku swojego istnienia zapewnić odpowiednie zaplecze dydaktyczne swoim studentom, między innymi poprzez lokalizację wydziału w nowym budynku uczelni – A-8. Wszystkie wykłady odbywają się w nowoczesnych, obszernych salach z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Duża część zajęć laboratoryjnych i wszystkie zajęcia typu konwersatoryjnego odbywają się w nowym budynku. Stale czynione są wysiłki w celu doposażania pomieszczeń i wzbogacania ich w materiały dydaktyczne. Należy pamiętać, że kierunek ochrona środowiska został uruchomiony w sytuacji braku tradycji rozwijania nauk biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim i na uczelniach, z których UZ się wywodzi. Pracownicy wydziału dużym nakładem pracy i zaangażowaniem osobistym starają się zapewnić odpowiedni poziom kształcenia i wzbogacają bazę dydaktyczną. Studia na kierunku ochrona środowiska są bardzo kosztowne. Wymagają specjalistycznych laboratoriów, drogich materiałów zużywalnych i eksponatów. Często są one pozyskiwane drogą osobistych kontaktów i wymiany z innymi uczelniami lub instytucjami badawczymi, jak też jako darowizny różnych instytucji i osób prywatnych. Obecnie kończy się remont w budynku A-26 przy ul. Monte Cassino, w którym zlokalizowana jest część bazy naukowo-dydaktycznej wydziału. Niewątpliwym atutem jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Służy on jako dobra baza dydaktyczna dla kierunku ochrona środowiska (przedmioty z zakresu botaniki i ekologii roślin), szczególnie specjalność kształtowanie terenów zieleni. Podobną rolę dla kształcenia z zakresu nauk o zwierzętach ma odgrywać Muzeum Przyrodnicze, które jest obecnie w fazie tworzenia.

Uniwersytet Zielonogórski powołał Park Naukowo-Technologiczny z siedzibą w Nowym Kisielinie. Jego realizacja zostanie zakończona w 2012 roku. W ramach PNT UZ zostało powołane Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, w którego utworzenie i działalność jest zaangażowany Wydział Nauk Biologicznych. CI TdZC będzie między innymi miejscem zaawansowanej dydaktyki (II i III stopień studiów) oraz badań naukowych w obszarze life science.

Autor: Źródło: UZ

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close