ROZMOWA NA 96 FM:

W przyszłym roku miejska inauguracja roku szkolnego w żłobku?

Dziś, o 14:00 miejska inauguracja roku szkolnego w nowym Zespole Edukacyjnym nr 10, przy ul. Energetyków.

Przed rokiem też oficjalny pierwszy dzwonek wybrzmiewał w nowej placówce – Domu Harcerza.

Czy tradycja będzie podtrzymana w kolejnym roku? To już pytanie do Wiolety Haręźlak. – Pracujemy bardzo intensywnie, prześledziliśmy program Maluch+ – przyznaje dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych. Chodzi o rządowe wsparcie dla instytucji, które opiekują się dziećmi do 3. roku życia. Zielona Góra też mogłaby ubiegać się o środki z budżetu państwa na żłobek.

Mamy trzy żłobki miejskie, natomiast mamy też świadomość, że program Maluch+ dedykowany jest tym powiatom, które nie miały na swoim terenie dotąd żłobka. Jest tam jednak możliwość rozbudowy. Jeśli istniejący żłobek rozbudujemy o kolejne miejsca, to możemy liczyć na dofinansowanie.Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Dofinansowaniem mogłaby zostać objęta rozbudowa Miejskiego Żłobka nr 4, przy ul. Wiśniowej.

Pracujemy nad tym, aby dobudować część, która byłaby dedykowana przynajmniej pięciu grupom najmłodszych zielonogórzan. Chcieliśmy wykorzystać poddasze, ale względy logistyczne to wykluczają, nawet przy założeniu, że zbudowalibyśmy windę. Odstąpiliśmy od tego, chociaż powierzchnia jest bardzo duża.Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Plany zakładają zatem wykorzystanie terenu na tyłach obecnego budynku. Rozbudowa pozwoliłaby przyjąć do placówki setkę dzieci więcej. Więcej na ten i na inne oświatowe tematy w całej Rozmowie na 96 FM. Program do zobaczenia na Facebooku Radia Index.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00