ROZMOWA NA 96 FM:

Na co pozwala konserwator zabytków, a na co zgodzić się nie może?

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W Zielonej Górze do rejestru zabytków wpisane jest ponad 300 budowli. Na straży ich stoi konserwator.

O tej roli mówiła w Rozmowie na 96 FM Barbara Bielinis-Kopeć. Wojewódzki Konserwator Zabytków przybliżała w Radiu Index specyfikę swojej pracy.

Konserwatorzy zabytków zajmują się generalnie ochroną zabytków, natomiast opiekę nad nimi sprawują ich właściciele czy posiadacze. Konserwatorzy mają obowiązek prowadzenia kontroli zabytków, reagowania na jakieś złe stany, zachowania. Temu służą albo zalecenia pokontrolne, albo nakazy, albo, jeżeli nie można porozumieć się z właścicielem, kary pieniężne. Ta ochrona sprowadza się do tego, żeby monitorować, nadzorować lub wypowiadać się w zakresie planowanych działań w zabytku.dr Barbara Bielinis-Kopeć, Wojewódzki Konserwator Zabytków

Za co niejednokrotnie w swojej pracy konserwatorzy są krytykowani. Barbara Bielinis-Kopeć podkreśla, że konserwatorzy działają z troską o tzw. „zasób nieodnawialny”, który raz utracony już nigdy, nawet po wiernej odbudowie nie będzie tym samym dziedzictwem. Konserwator zaznacza, że ingerencja w zabytki jest ograniczona, przy zabytku podejmuje się tylko niezbędne działania.

Część zakresu kompetencji została przekazana do samorządowych konserwatorów. W Zielonej Górze mamy Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ci wszyscy konserwatorzy mają wyłączone ze swojego zakresu obowiązków zabytki najcenniejsze: zabytki sakralne, ruchome, zamki, dwory i pałace, ratusze. Wojewódzki konserwator wydaje też pozwolenia na prace archeologiczne. Ponadto, inwestycje miasta, również pieczę sprawuje nad nimi sprawuje konserwator wojewódzki.dr Barbara Bielinis-Kopeć, Wojewódzki Konserwator Zabytków

Konserwator podkreśliła, że ewentualne odmowy przy okazji inwestycji związanych z zabytkami zawsze są uzasadniane. Barbara Bielinis-Kopeć za ogromny sukces uważa Polską Wełnę. Dawna fabryka jest dziś galerią handlową, ale nie straciła ze swojego zewnętrznego, oryginalnego wyglądu.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X