ROZMOWA NA 96 FM:

Brodzik na czele komitetu ds. rewitalizacji: mam spore doświadczenie

Radosław Brodzik, Wacław Hansz, Paweł Zalewski, Anna Polus – to nie jest żadna lista wyborcza, tylko członkowie komitetu ds. rewitalizacji, który będzie pełnił funkcję doradczą dla władz miasta.

W sumie w komitecie zasiada jedenaście osób. Są przedstawiciele z różnych środowisk. Reprezentantem organizacji pozarządowych jest Radosław Brodzik.

Są to reprezentanci strony społecznej i organizacji pozarządowych. Ja jestem taką osobą. Moje stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać desygnowało mnie tę funkcję. Na zebraniu stowarzyszeniu mówiłem, że mam wizję połączenia miasta ze sportem i tą wizją przekonałem moich kolegów, żeby desygnowali mnie na to środowisko.Radosław Brodzik

Brodzik został również szefem komitetu ds. rewitalizacji, bo jak sam mówi ma doświadczenie w tej materii. Komitet powstał, bo tak stanowią przepisy, a czym będzie się zajmował?

Komitet rewitalizacji został powołany uchwałą Rady Miasta po to, żeby stanowić opiniotwórczo i doradczo dla władz miasta, jeśli chodzi o inwestycje realizowane na materii miejskiej. Mówiąc wprost: komitet opiniuje różnego rodzaju rozwiązania, które służą dla mieszkańców, ale też konsumują interesy różnych interesariuszy dla danego obszaru.Radosław Brodzik

Brodzik uważa, że powinna zostać również powołana specjalna komórka w urzędzie miasta do spraw rewitalizacji. Więcej na ten temat poniżej w Rozmowie na 96 FM.

Rozmowa na 96 FM 26-03

Zobacz więcej
Back to top button
X