LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

ZUS: Wypłata “czternastek” bez dodatkowych wniosków

Już 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. Świadczenie trafi do emerytów i rencistów z urzędu. Oznacza to, że aby otrzymać pieniądze nie trzeba składać żadnego wniosku.

Jak mówi Agata Muchowska – rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem – wypłata czternastej emerytury w tym roku jest zagwarantowana ustawowo. Pieniądze są zabezpieczone i na pewno trafią do uprawnionych w wyznaczonym terminie.

Pieniądze trafią do 9 mln emerytów, rencistów i osób, które pobierają świadczenia długoterminowe. Przeszło 8 mln z nich to beneficjenci  ZUS.Wśród uprawnionych są również osoby, które pobierają renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie oraz świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie ustalane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty.

Czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego, pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna, dlatego kwota do wypłaty „na rękę” wyniesie 1217,98 zł. Czternastkę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Minimalna wysokość czternastki to 50 zł. W ZUS terminy wypłaty świadczenia przypadną 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X