LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

ZUS rozda 90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej, można składać od 6 czerwca do 8 lipca. Co ważne – finansowanie działań związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to ustawowy obowiązek ZUS.

Dofinansowane mogą być projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80% jego szacowanej wartości, nie więcej jednak niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.

Dofinansowane mogą być tylko inicjatywy, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Działania te muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych.

Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ZUS sprawdzi złożone projekty pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne.

Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X