LUBUSKIE:WAŻNEZIELONA GÓRA:

ZUS daje 100 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, poprawiających warunki pracy. Tegoroczna pula środków wynosi 100 mln zł. Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej będzie można składać od 17 kwietnia do 18 maja. 

Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to jedno z zadań naszych placówek – mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Dofinansowane mogą być projekty, które poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszą zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą można się ubiegać, wynosi 10 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80% jego szacowanej wartości, nie więcej jednak niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.

Dofinansowane mogą być tylko inwestycje, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi czy też promieniowaniem elektromagnetycznym.

Wnioski mogą składać płatnicy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00