LUBUSKIE:

Zostań Lubuskim Talentem i zgarnij stypendium!

30 sierpnia rozpoczyna się kolejny nabór w ramach projektu „Lubuskie Talenty”. Potrwa do 10 września 2021 r. Program skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Przyznanych zostanie 140 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 6 tys. zł oraz 200 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w kwocie 8 tys. zł. – To największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i liceów w historii województwa. Poprzez jego realizację chcemy wyrównać szanse dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, by mogli rozwijać swoje pasje i zdolności. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość – podkreśla wicemarszałek Łukasz porycki. .

Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych. Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego
lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów wskazanych powyżej.

O stypendium, w roku szkolnym 2021/2022 może ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby które otrzymały stypendium Lubuskie Talenty w roku szkolnym 2020/2021. Dodatkowo punktowane kryteria:

a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych;

b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

c) status rodziny wielodzietnej.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w zakładce →Dla mieszkańców →Stypendia Marszałka →Lubuskie Talenty lub pod numerem telefonu: 609 905 002 oraz 501 945 745.

„Lubuskie Talenty” są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

źródło: Lubuskie.pl

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: