LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Zarząd województwa odrzucił Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry

Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry do poprawy. Zarząd województwa nie włączył go w wykaz programów rewitalizacji lubuskich gmin. Decyzję wsparł opinią eksperta z Instytutu Rozwoju Miast.

Jego zdaniem, w GPR brakuje wyraźnego wskazania obszarów zdegradowanych. Wizja obszaru rewitalizacji powinna też zwracać uwagę na konieczność ograniczenia kryzysu społeczno-gospodarczego na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Dodatkowo w programie zmieniony musi być podział miasta, tak aby nie korygować później wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Sam zarząd także uznał, że projekty odnowienia obszaru nie mają charakteru rewitalizacyjnego, ale ogólnorozwojowy. W związku z tym program nie może zostać uznany za prawidłowy. Całość uwag znajduje się na stronie lubuskie.pl.

Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry obejmuje Wzgórza Piastowskie, Dolinę Gęśnika, Park Poetów i dolinę Złotej Łączy. Przeciwko jego założeniom protestowali przedstawiciele Ruchu Miejskiego Obywatele Zielonej Góry. To właśnie strona społeczna poprosiła o opinię eksperta.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: