LUBUSKIE:

Trzy programy stypendialne dla lubuskich studentów – co oferują?

Jeszcze przez dwa tygodnie urząd marszałkowski będzie przyjmował wnioski o stypendia dla lubuskich studentów. Żacy z naszego regionu mogą skorzystać z dwóch świadczeń. To stypendium motywujące, które wynosi 1000 złotych miesięcznie lub stypendium przedsiębiorcze – jednorazowe 5 tysięcy złotych na założenie własnej firmy.

Stypendia motywujące przysługują studentom kierunków technicznych, ekonomicznych lub biologiczno-przyrodniczych. Mogą się o nie starać osoby na pierwszym roku studiów I stopnia. Pod uwagę brany jest ich wynik egzaminu maturalnego (co najmniej 60% z przedmiotów obowiązkowych) i średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej (co najmniej 4,5). Dodatkowo punktowana jest wysoka średnia z przedmiotów ścisłych i nagrody w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub olimpiadach zawodoznawczych.

Stypendium przedsiębiorcze mogą natomiast otrzymać osoby, które są absolwentami kierunków ścisłych, technicznych lub przyrodniczych i zarejestrowały działalność gospodarczą. Powinny przedstawić oświadczenie o założeniu firmy wraz z jej danymi (m.in. numerem NIP i REGON), kopię biznesplanu i zaświadczenie o tym, że są studentami lubuskiej uczelni.

Świadczenia mają zachęcić młodych Lubuszan do tego, by pozostali w województwie. Mają skłaniać do kontynuowania nauki w regionie i podjęcia pracy. Program stypendialny służy także wspieraniu przedsiębiorczych postaw studentów.

Wniosek o stypendium motywujące lub przedsiębiorcze razem z załącznikami należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 20 października. Przyjmuje je urząd marszałkowski. Adres to ul. Podgórna 7, 65-057, Zielona Góra. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów”.

Do końca października o wsparcie materialne mogą ubiegać się z kolei studenci kierunków medycznych. Studenci kierunku lekarskiego otrzymają 2 000 zł miesięcznie, a studenci pielęgniarstwa i położnictwa 1 200 zł miesięcznie, przez cały rok akademicki. Warunkiem uzyskania stypendium jest wysoka średnia ocen na studiach. Dodatkowo przyszli stypendyści powinni zadeklarować, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w lubuskich szpitalach. Ogółem stypendia może otrzymać 80 osób – 50 z kierunku lekarskiego oraz 30 z pielęgniarstwa i położnictwa.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: