LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

To już ostatni dzwonek na zgłoszenie się do programu “Mały ZUS plus”

Jesteś przedsiębiorcą? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina – tylko do końca stycznia można się jeszcze zgłosić do „Małego ZUS Plus”. Dzięki udziałowi w programie przedsiębiorcy będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym też niższe świadczenia w przyszłości.

Z „Małego ZUS Plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia 2023 r. Do tego czasu musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592.

Co ważne – osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 r., nie muszą zgłaszać się ponownie. Jeśli przedsiębiorąca nie dochowa terminu, nie będzie mógł skorzystać z „Małego ZUS Plus” przez cały 2023 r. W takiej sytuacji ulga przysługuje dopiero od stycznia 2024 r., o ile wciąż spełnione będą wszystkie warunki.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00