LUBUSKIE:

Świadczenia postojowe z ZUS: 4 miliony dla lubuskich przedsiębiorców

Ponad 2 tysiące lubuskich przedsiębiorców otrzymało tzw. świadczenie postojowe. To pieniądze, które mają zrekompensować brak możliwości zarobku. Zapomogę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota świadczenia to 2080 złotych. Aby je otrzymać, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek.

Jeżeli chodzi o warunki, jakie trzeba spełnić, to w przypadku osób samozatrudnionych przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15%. Nie może być większy niż 300-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jest to mniej więcej 15,5 tysiąca złotych.

W sumie na świadczenia postojowe ZUS przeznaczył w Lubuskiem 4 miliony złotych.

Poza tymi świadczeniami postojowymi można ubiegać się o zwolnienie z opłacenia składek na trzy miesiące, odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej.

W ramach Tarczy Antykryzysowej do lubuskich oddziałów ZUS wpłynęły ponad 24 tysiące wniosków od przedsiębiorców. Najwięcej z nich – 18 tysięcy – dotyczy zwolnień z obowiązku opłacenia składek.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X