LUBUSKIE:

Stypendia od województwa dla przyszłych naukowców i twórców

Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. To czas pracy na jak najlepsze wyniki w nauce. Tym, którzy chcieliby je stale poprawiać i rozwijać swoje pasje, mogą pomóc stypendia. Do końca miesiąca można ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu Młodzi On-Life.

Wnioski mogą składać szkoły ponadpodstawowe, artystyczne oraz stowarzyszenia kulturalne i oświatowe. Każda z instytucji ma prawo złożyć maksymalnie 5 dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego. Wymagane są też potwierdzenia osiągnięć ucznia na polu wojewódzkim, krajowym bądź międzynarodowym. Mile widziane – także opinie i rekomendacje.

Wnioski i załączniki należy wysłać na adres pocztowy:

Departament Infrastruktury Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Samorząd województwa przyzna stypendia naukowe, twórcze i artystyczne po raz czternasty. W 2016 r. otrzymało je 30 młodych Lubuszan.

Zobacz więcej
Back to top button
X