LUBUSKIE:

Raport o stanie województwa: jakie są plusy i minusy w Lubuskiem?

W poniedziałek lubuscy radni będą uczestniczyć w zdalnej sesji sejmiku województwa. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie głosowanie w sprawie absolutorium dla marszałek Elżbiety Polak i członków zarządu regionu. Zanim jednak do tego dojdzie, radni przyjrzą się raportowi o stanie województwa za miniony rok. Marszałek już teraz przedstawiła jego elementy.

Raport o stanie województwa jest dokumentem, który zawiera dane m.in. o liczbie ludności, gospodarce w regionie i kluczowych inwestycjach. Elżbieta Polak zestawiła te informacje z danymi z minionych lat, aby pokazać np., że w województwie mieszka mniej osób.

Niestety, jest nas trochę mniej, ale niewiele. W 2016 roku – milion 17 tysięcy, na koniec 2019 roku – milion 13 tysięcy. Liczba firm: tutaj odnotowaliśmy bardzo duży wzrost. Jeszcze w 2008 roku było ich 101 tysięcy, a już na koniec 2019 roku – ponad 117 tysięcy. Nasza gospodarka stoi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Bezrobocie nigdy nie było tak niskie w 21-letniej historii naszego województwa; wynosi 4,8%. 

Marszałek wskazała również słabe punkty województwa.

Na tej liście naszych deficytów oprócz migracji młodych – młodzi ludzie wyjeżdżają uczyć się poza regionem lubuskim – jest niestety słabość uczelni wyższych, ale w rankingach Uniwersytet Zielonogórski jest już znacznie wyżej. Wciąż najsłabszy nasz punkt, można powiedzieć pięta Achillesa, to niska innowacyjność. Ale i ostatnio dosyć często podnoszona sprawa wykluczenia transportowego – brak połączeń do małych miejscowości. Staramy się to zmienić.

Wśród atutów regionu marszałek wymieniła infrastrukturę naukowo-badawczą: pięć parków naukowo-technologicznych, filię Polskiej Akademii Nauk i budowany Park Technologii Kosmicznych. Plusem jest także oddłużenie jednostek ochrony zdrowia i poprawa dostępu do szerokopasmowego internetu.

Średnia płaca w województwie w 2019 roku wynosiła prawie 4,5 tysiąca złotych. Wydatki samorządu sięgnęły prawie 600 milionów złotych, natomiast zadłużenie regionu – 213 milionów.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: