LUBUSKIE:

Prezent na 15-lecie Polski w Unii? Nagrody dla najaktywniejszych beneficjentów środków unijnych

To już 15 lat, odkąd Polska należy do Unii Europejskiej. W szczególny sposób rocznicę akcesu do wspólnoty chce upamiętnić lubuski samorząd. Pod hasłem #Lubuskie Challenge – „Łączy nas przyszłość” odbędzie się m.in. 15 pikników europejskich w 15 powiatach w regionie, a także konferencja w Filharmonii Zielonogórskiej.

Samorząd ogłosił również konkursy dla instytucji, które aktywnie pozyskują środki z funduszy europejskich i realizują za nie swoje projekty. Przykładowo, „Lubuski Przedsiębiorca Europejski” to konkurs skierowany do firm, które powstały po wstąpieniu Polski do Unii i korzystały z dofinansowań.

Zależy nam na firmach, które tak naprawdę, gdyby nie środki europejskie, nie powstałyby. W poprzedniej perspektywie unijnej były środki na założenie działalności gospodarczej lub na rozwój firmy. Te firmy, które pozyskały je dzięki starej perspektywie i dalej aplikują, będą miały szansę uzyskania nagrody. To statuetka i certyfikat Lubuskiego Przedsiębiorcy Europejskiego.Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

„Lubuska Szkoła Europejska” to z kolei konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które pozyskały najwięcej unijnych środków, np. na modernizację czy zajęcia dodatkowe. Trzecim konkursem jest „Lubuska Gmina Europejska”, przeznaczona dla samorządów.

To konkurs dla samorządów w czterech kategoriach: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, gminy miejskie kierowane przez burmistrzów i miejskie kierowane przez prezydentów. Dlaczego wyróżniliśmy dwie ostatnie kategorie? Z tego względu, że w tej perspektywie unijnej miasta na prawach powiatu – Zielona Góra i Gorzów – miały troszeczkę łatwiej, bo miały środki ZIT-owskie. Mogłyby być od razu wygranymi. Miasto, które wykaże się największą ilością pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, może wygrać.Sylwia Pędzińska

Nagrody konkursowe zostaną wręczone 28 marca, podczas otwarcia obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.

źródło: lubuskie.pl

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00