LUBUSKIE:

Ponad 200 wniosków o dotację z „Małego Strażaka”. I wszystkie z dofinansowaniem!

W czerwcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków do programu „Mały Strażak”. Powstał on z myślą o doposażeniu ochotniczych straży pożarnych. O dotacje mogły starać się jednostki OSP z terenu województwa. Jakie są efekty naboru?

Okazuje się, że fundusz ochrony środowiska dofinansuje wszystkie wnioski. W okresie od 2 do 22 czerwca wpłynęło ich 251. Większość ochotniczych straży pożarnych ubiegała się o maksymalną kwotę dotacji – 25 tysięcy złotych.

Nie ma obawy, że któryś wniosek zostanie pominięty. Muszę powiedzieć, że wnioski dotyczą różnych kwestii. To jest sprzęt ochrony osobistej, sprzęt techniczny, techniki specjalnej, ale również działania edukacyjne. Łączna kwota, jaką przekażemy w ramach „Małego Strażaka”, będzie oscylowała w granicach 6 milionów złotych.

Dofinansowanie może być przyznane wszystkim wnioskodawcom dzięki temu, że zwiększyła się pula dostępnych środków.

Mieliśmy zdecydowanie mniej środków przeznaczonych na ten program. Udało się je zwiększyć tak, aby wszystkie ochotnicze straży pożarne skorzystały na programie. Pan prezes był w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pewne środki zostały przesunięte, my dołożyliśmy swoje.

Poza tym w ramach ogólnopolskiego systemu finansowania służb ratowniczych dotowany będzie zakup dziewięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Program „Mały Strażak” istnieje od minionego roku. Wówczas na jego realizację fundusz przeznaczył ok. 400 tysięcy złotych, ale zainteresowanie dofinansowaniami było tak duże, że kwota sięgnęła miliona złotych.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00