LUBUSKIE:

Ponad 100 milionów już w lokalnych firmach. Głównie na innowacje

Lubuskie znalazło się na gospodarczym półmetku – ogłosiła marszałek Elżbieta Polak. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano kolejną umowę na innowacyjne przedsięwzięcia. Tym samym na rozwój gospodarki w regionie trafiło już 50 % funduszy przekazanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przeznaczyliśmy ponad 200 milionów euro. Dokładnie połowa jest zakontraktowana, czas więc na podsumowanie tego, co udało się zrobić. Warto zaprezentować dobre praktyki, żeby pokazać firmom, że jednak należy pisać projekty w obszarze inteligentnych specjalizacji. Tutaj są dodatkowe środki finansowe i te projekty wygrywają.Elżbieta Polak

Fundusze trafiały głównie na projekty z zakresu zdrowia i jakości życia, biogospodarki i nowoczesnych technologii w oparciu o branże tradycyjne. Dysponowały nimi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Z pieniędzy skorzystała m.in. firma Hertz Systems.

Jesteśmy firmą, która poszukuje i wykorzystuje różne możliwości. Pierwsze nasze odbiorniki, opracowane w Hertz, powstały z własnych środków. To są ogromne, milionowe inwestycje. W tej chwili korzystamy z pieniędzy unijnych. Szukamy ich w funduszach regionalnych, krajowych czy również w europejskich agencjach, typu Europejska Agencja Obrony.Urszula Szulewicz, wiceprezes zarządu Hertz Systems

W trakcie konferencji poświęconej regionalnej gospodarce i innowacjom działało także stanowisko eksperckie. Udzielano na nim informacji o naborach, rozliczaniu i kontroli projektów finansowanych z RPO.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00