LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Poinformuj ZUS o przychodach, jeśli dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego

Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powinny przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o przychodach jakie osiągali od 1 marca 2021 roku  do 28 lutego bieżącego roku.

Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń w lubuskiem.

Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS będzie musiał wstrzymać wypłatę świadczenia.

Do 31 maja osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny muszą złożyć w ZUS dokument potwierdzający przychód za rok rozliczeniowy.

Dokument ma formę zaświadczenia lub – gdy wnioskodawcy sami są dla siebie są płatnikiem składek – oświadczenia. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla klienta.

Jak dodaje Agata Muchowska z ZUS – nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać dane. Informacja powinna zawierać: dane płatnika i świadczeniobiorcy, numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. W dokumencie trzeba wskazać składniki przychodu, które podlegają oskładkowaniu, a także wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X