KSIĄŻKA:LUBUSKIE:

Nowe spojrzenie na Ziemię Lubuską

Ponad dwudziestu naukowców z Polski i Niemiec pochyliło się nad tematem historii, kultury i literatury naszego pogranicza. W efekcie powstała książka Lubuski palimpsest, która jest owocem współpracy Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną Uniwersytetu Zielonogórskiego i Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego, wspólnej jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Tom został wydany w serii Historia Literatury Pogranicza, której redaktorką jest profesor Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Po roku 1989 zaczęliśmy o regionach myśleć inaczej – zauważa profesor Mikołajczak. – Pojawiła się wtedy potrzeba nowego spojrzenia również na region lubuski. Dojrzeliśmy do tego, by zacząć uwzględniać wielowymiarowość Ziemi Lubuskiej i wszystko to, co wcześniej było przedmiotem tabuizowanej pamięci.

Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza to już szósta książka w serii. Redaktorka tomu, doktor Marta J. Bąkiewicz (adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym), proponuje nowe, bardzo ciekawe spojrzenie na tereny wokół środkowej Odry: postrzeganie go jako palimpsestu.

– Palimpsest w starożytności był pergaminem, na którym zapisywano teksty i z uwagi na brak tego materiału robiono to wielokrotnie, poprzez zmazywanie wcześniejszych treści. […] Nasz region jest rodzajem takiego palimpsestu, charakteryzuje się wielowarstwowością w zakresie kultury, historii, literatury – mówi doktor Bąkiewicz.

Książka prezentuje refleksje badaczy związanych z różnymi dyscyplinami. Czy będzie przystępna dla każdego, kogo interesuje nasz region i złożona tożsamość Lubuszan? Profesor Mikołajczak uważa, że wielość perspektyw jest niezwykle ważna:

– Z naszą tożsamością wciąż mamy problem. Książka być może nie daje gotowych odpowiedzi, ale oferuje wielowymiarowy obraz, ubogaca nasze spojrzenie na Ziemię Lubuską.

Więcej o książce w zapisie rozmowy przeprowadzonej w Akademickim Radiu Index. Gościem programu była profesor Małgorzata Mikołajczak oraz doktor Marta J. Bąkiewicz. 

Tom będzie można nabyć 9 lutego w Muzeum Ziemi Lubuskiej w czasie spotkania promocyjnego, a później w Oficynie Wydawniczej UZ.

Zobacz więcej
Back to top button
X