LUBUSKIE:

Lubuszanie chcą spalarni odpadów i łącznika S3. Tak wynika z uwag do strategii rozwoju regionu

Lubuski samorząd podsumował pierwszy etap konsultacji Strategii Rozwoju Województwa. Przypomnijmy, że jest to dokument, który określa cele regionu i sposób ich realizacji do 2030 roku. Dyskusje na temat projektu strategii odbyły się w dwóch miastach: Zielonej Górze i Gorzowie. Uczestniczyli w nich mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządowcy.

Do projektu strategii wpłynęło prawie 700 uwag i wniosków.

Teraz analizujemy wszystkie uwagi, wnioski. Niektóre są naprawdę bardzo ciekawe, inspirujące. Powiem parę słów na temat tych najważniejszych. A mianowicie – jest to budowa spalarni odpadów, modernizacja dróg i obwodnic, również tych nieujętych w rządowym programie „100 obwodnic”, łącznik S3 z Sulechowa przez most w Pomorsku do drogi krajowej nr 27 na Żary, utrzymanie wśród inwestycji kluczowych kompleksu energetycznego Gubin-Brody.Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego

Do końca tego miesiąca zarząd województwa musi odnieść się do uwag i propozycji. Odpowiedzi będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.

Będziecie państwo mogli przeczytać odniesienie się do wszystkich setek uwag do końca miesiąca. Taki jest wymóg ustawowy. To bardzo mało czasu. Będziemy też proponować, żeby podzielić przedsięwzięcia strategiczne na dwie grupy – na te, na które samorząd ma wpływ i na te, które są w gestii innych podmiotów, takich jak rząd czy na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK i inne tego typu instytucje.Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 roku ma zostać przyjęta w czerwcu.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00