LUBUSKIE:

Lubuskie regionem seniorów? Sprawdził Urząd Statystyczny

Dziś i w poniedziałek – Dzień Babci i Dziadka. To dobry moment, by przyjrzeć się bliżej strukturze wiekowej Lubuszan. Czy jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje?

Kobiety w wieku 60-69 lat to 55% ogółu starszych kobiet w Lubuskiem. Mężczyzn w tym samym wieku jest więcej – ponad 66% ogółu seniorów. Panie częściej dożywają za to 80 lat i więcej – stanowią 19,5% starszych kobiet, podczas gdy mężczyźni – prawie 11%.

Indeks starości, czyli przewaga seniorów nad młodzieżą, przedstawia się następująco: w miastach na 100 „wnucząt” przypada 114 „babć” i „dziadków”, na wsiach – 82 „babcie” i „dziadkowie” na 100 „wnucząt”.

Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2030 roku liczba osób starszych wzrośnie o 20,8%. Co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna osiągną wiek 60 lat i więcej.

Dane dotyczą 2016 roku. Więcej w dostępnej poniżej infografice.

Download (PDF, 388KB)

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00