LUBUSKIE:

Konferencja o opiece

Organizatorem konferencji jest Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Spotkanie odbywa się w związku z obchodami Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej ustanowionym na rok 2009 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy w zakresie rodzinnych form opieki zastępczej, prezentacja stanu rodzinnej opieki zastępczej w województwie, promowanie działań na rzecz pozyskiwania nowych rodzin zastępczych oraz wzmocnienie rodzin zastępczych już istniejących.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, administracji rządowej, samorządowej, instytucji zajmujących się sprawami rodzicielstwa zastępczego, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni
i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

godz. 11.00    Otwarcie konferencji
Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego, prof. dr hab. Czesław Osękowski – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej
godz. 11.15    Planowane zmiany w systemie pomocy społecznej w kontekście projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
godz. 11.40    Rodzicielstwo zastępcze w województwie lubuskim Teresa Ozimek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Beata Kiecana – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
godz. 12.10    Podejście skoncentrowane na rodzinie w opiece zastępczej – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, dr Przemysław Gąsiorek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
godz. 12.35    Rodzinna opieka zastępcza „skarbem społecznym”. Pedagogiczne aspekty.
dr Grażyna Gajewska – Pracownia Pedagogiki Opiekuńczej Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
godz. 12.55    Z doświadczeń rodziny zastępczej ku mikrosystemom wsparcia
Daniel Fąferko – rodzic zastępczy, Kierownik Ośrodka Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku
godz. 13.10    Trudności z pozyskaniem rodzin zastępczych – jak to zmienić? – opinia Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa lubuskiego, Maria Górna-Bobrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu
godz. 13.25    Rola asystenta rodzinnego w systemie rodzicielstwa zastępczego dr Anna Borcz – członek Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Dziecka Krzywdzonego w Zielonej Górze
godz. 13.40    Dyskusja – moderator dr Grażyna Gajewska – Uniwersytet Zielonogórski
godz. 14.30    Podsumowanie konferencji

Autor: Radio Index

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close