HOTLUBUSKIE:

Strategia województwa przyjęta. Jakie są jej najważniejsze punkty? [AKTUALIZACJA]

Dziś radni sejmiku podjęli decyzję w sprawie strategii rozwoju województwa lubuskiego. Dokument ten określa najważniejsze cele regionu i ma obowiązywać do 2030 roku. Na liście priorytetów jest m.in. zielona, ekologiczna gospodarka, równomierny rozwój województwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Lubuszan i otwartość na współpracę zagraniczną.  

Jakie działania chce podjąć region, by zrealizować te cele? O tym mówił członek zarządu województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński.

Chcielibyśmy, żeby ze środków z nowej unijnej perspektywy powstał innowacyjny lubuski system dla startupów. Wiemy, jak bardzo ważne jest wsparcie małych, zaczynających swoją pracę przedsiębiorstw. Planujemy oczywiście także działania dotyczące ograniczenia niskiej emisji w województwie lubuskim poprzez modernizację źródeł ciepła. Kontynuowane będą działania związane ze wspieraniem studentów – kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa. Chcielibyśmy kontynuować takie kwestie, jak program stypendialny „Lubuskie Talenty”, wspierać lubuskich seniorów. Oczywiście chcemy kontynuować wysiłki związane z utrzymanie m portu lotniczego w Babimoście, by wspierać i rozwijać dostępność komunikacyjną regionu.

W czasie sesji sejmiku zarząd województwa przyjął 42 autopoprawki i 13 zapisów do projektu strategii.

Bardzo dziękuję radnym za złożenie tak dużej ilości wniosków, za wspólną pracę. Proszę o przegłosowanie dokumentu. Poświęciliśmy nad nim bardzo dużo czasu i pracy, a zapisy w strategii są bardzo otwarte. Nie wykluczają żadnej zgłoszonej przez państwa inwestycji. Oby udało nam się zrealizować jak najwięcej do pierwszej aktualizacji w 2025 roku.

Głos w sprawie strategii dla województwa zabrał poseł Jacek Kurzępa, którzy przysłuchiwał się sesji. Ocenił ją pozytywnie, miał jednak kilka uwag. Pytał o to, czy dokument bierze pod uwagę, jak zatrzymać młodych ludzi w regionie.

Za dziewięć lat, szanowni państwo, prawdopodobnie wielu z was, podobnie jak i ja, będzie w zupełnie innym miejscu. Dziewięć lat to szmat czasu i chciałbym, żebyście spróbowali spojrzeć na niego również przez pryzmat cyklu geograficznego Lubuszan. Przyjmijmy, że jest absolwent szkoły podstawowej. Co będzie się z nim działo za dziewięć lat, jakie są “kotwice” wynikające z tej strategii, które spowodują, że pozostanie on na Ziemi Lubuskiej, a co może być słabością tej strategii? 

Strategia rozwoju województwa została przyjęta głosami 28 radnych. Dwoje wstrzymało się od głosu.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X