LUBUSKIE:

Będą wyższe emerytury i renty

Już od 1 marca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wzrosną o blisko 15%. Tegoroczna waloryzacja wyniesie bowiem 14,8 %. Będzie ona kwotowo-procentowa, co oznacza, że zagwarantowana będzie minimalna kwota podwyżki. W kwietniu natomiast świadczeniobiorcy otrzymają dodatkowe świadczenia roczne tzw. trzynastki.

Przypomnijmy – waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 28 lutego przez określony wskaźnik, który w tym roku wynosi 14,8 %.  Zależy on od wzrostu cen towarów i usług oraz od przeciętnego wynagrodzenia.

W bieżącym roku zagwarantowano także minimalną kwotę podwyżki, która w zależności od pobieranego świadczenia wyniesie 250 zł; 187,50 zł; lub 125 zł brutto. Podwyżkę o minimum 250 zł otrzymają osoby, które pobierają renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, których emerytura na koniec lutego będzie równa lub wyższa kwocie 1338,44 zł brutto.

– mówiła Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w Lubuskiem.

Osoby, które nie miały wymaganego stażu pracy do podwyższenia emerytury do kwoty gwarantowanej otrzymają podwyżkę tylko o wskaźnik waloryzacji, który wynosi 14,8 %.

W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł a w przypadku emerytur częściowych 125 zł. Waloryzacja jest przyznawana z urzędu, co oznacza, że aby ją otrzymać nie trzeba składać wniosku. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się w kwietniu. Wraz z nimi ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki.

Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00