KULTURA:LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Aż cztery Lubuskie Wawrzyny do rozdania! Od werdyktu dzielą nas dni

W czwartek wszystkie karty zostaną odkryte. Poznamy zdobywców Lubuskich Wawrzynów za rok 2019. Dowiemy się, jakie utwory poetyckie i prozatorskie oraz jaka twórczość naukowa i dziennikarska zyskały uznanie jurorów.

Prace, które zostały zgłoszone do Wawrzynów, musiały spełniać dwa podstawowe wymogi. Powinny dotyczyć województwa lubuskiego albo być dziełem autorów urodzonych lub zamieszkałych w regionie.

W przypadku Wawrzynu Literackiego autor musi być związany z Ziemią Lubuską. I tu akurat była sytuacja, kiedy przysłana książka była autorstwa osoby, która nie jest w żaden sposób związana z Lubuskim. A ten autor powinien być związany poprzez miejsce urodzenia albo zamieszkania. I to sprawdzamy. Ja to akurat rygorystycznie sprawdzałam na deklaracjach. Bo to jest promocja autorów zamieszkujących ten teren.Agnieszka Ginko, sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego
mat.prasowe

Materiały przekazane do konkursu oceniały cztery kapituły. Dwie zdecydowały o przyznaniu Wawrzynu Literackiego w kategorii „poezja” i „proza”, po jednej miał Wawrzyn Naukowy i Wawrzyn Dziennikarski.

Dwie kapituły Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i kapituła Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego obradują w sposób elektroniczny, czyli za pośrednictwem telefonów i maili pomiędzy sobą. Natomiast jeśli chodzi o kategorię naukową, to odbywa się to w sposób najbardziej tradycyjny – członkowie kapituły przyjeżdżają do gmachu biblioteki wojewódzkiej i za zamkniętymi drzwiami obradują nad książkami, które były zgłoszone.Przemysław Bartkowiak, koordynator Lubuskich Wawrzynów

W jury zasiedli m.in. krytycy literaccy, publicyści, nauczyciele akademiccy i medioznawcy.

Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2019 odbędzie się w czwartek, 27 lutego o godzinie 18:00 w bibliotece Norwida. Więcej na ten temat – w audycji Norwid Movie, którą poprowadził Marcin Fijałkowski. Program jest dostępny na radiowym Facebooku.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X