LUBUSKIE:POLSKA I ŚWIAT:

Więcej z PFRON-u dla powiatów za wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Samorządy powiatowe, które w czasie pandemii wspierają osoby z niepełnosprawnością, będą mogły otrzymać większe fundusze na ten cel. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres pomocy. Może przekazać samorządom maksymalnie 100 tysięcy złotych.

Pomoc PFRON-u polega na refundacji kosztów, jakie samorząd poniósł np. na wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z nowymi zasadami, fundusz zwiększa wysokość refundacji do 100% kosztów dostarczenia osobom niepełnosprawnym np. leków, produktów żywnościowych czy innych artykułów pierwszej potrzeby oraz świadczenia pomocy psychologicznej. Samorządowcy mogą dofinansować działania, które uznają za najbardziej potrzebne. To samorząd decyduje, czy i w jaki sposób chce udzielić pomocy i wnioskuje o dofinansowanie z PFRON.

Termin składania wniosków o dotacje mija 4 grudnia. Na wsparcie samorządów PFRON przeznaczy ponad 53 miliony złotych. Jest to część programu pomocy osobom z niepełnosprawnością, poszkodowanym z powodu kryzysu.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X