POLSKA I ŚWIAT:

Unijni eksperci ostrzegają: warunki pracy ulegają pogorszeniu

Ponad połowa zatrudnionych w Europie twierdzi, że warunki pracy w ich kraju są dobre (53%). Jednocześnie, większość badanych (57%) jest zdania, że w okresie ostatnich pięciu lat uległy one pogorszeniu. Wykazanie tego typu zależności było głównym zadaniem badania Eurobarometr – naukowcy za cel postawili sobie dostarczenie danych, pokazujących wpływ niedawnego kryzysu na rynek pracy.

Patrząc całościowo, przeważająca liczba badanych stwierdziła, że warunki, w jakich przyszło im pracować są zadowalające (średnio 77% w poszczególnych krajach UE). Kiedy jednak pod lupę weźmie się każdy kraj z osobna, widać duże różnice w poziomie satysfakcji pracowników. W Danii zadowolonych z warunków w pracy jest 94% badanych. Z kolei w Grecji współczynnik ten wynosi 38%. Uśrednione dane malują jednak pozytywny obraz środowiska pracowniczego: 80% uważa, że regulacje dotyczące czasu pracy są właściwe, a 87% uważa, że zasady BHP są w ich miejscu pracy respektowane.

Jak już wspomniano, raport ujawnia duże dysproporcje miedzy poszczególnymi państwami. Tradycyjnie, na szczycie skali uplasowały się kraje skandynawskie (Dania, Finlandia), bogaty Luxemburg oraz Holandia, gdzie ponad 80% badanych stwierdziło, że są z panujących w ich krajach warunków pracy zadowoleni. Na poziomie indywidualnym, najlepszy wynik to wspomniane już 94% Danii.

Na przeciwległym końcu znalazła się Grecja, co w tym kontekście nie powinno dziwić – Grecy stanęli kilka lat temu na skraju bankructwa, a na efekty planu pomocowego, zaproponowanego przez Wspólnotę trzeba jeszcze kilka lat poczekać. Póki co, Grecy osiągnęli najniższy poziom satysfakcji z warunków pracy zarówno w skali całego kraju (16%) jak i w kontekście sytuacji indywidualnej (38%).

Ankieta Eurobarometru wykazała również szereg problemów z jakimi obywatele Unii muszą się na co dzień zmagać. Najwięcej badanych skarży się na stres. Zdaniem 53% może być on przyczyną pogarszającego się stanu zdrowia. Wielu respondentów skarżyło się również na ilość pracy, jaką są obarczani – zarówno jeśli chodzi o jej tempo oraz nadgodziny. Mimo, że zgodnie z ustaleniami, na przykład w Wielkiej Brytanii bez pisemnej zgody pracownika, pracodawca nie może wymagać od niego pracy w wymiarze większym niż 48 godzin tygodniowo to wielu badanych przyznało, że zdarzało im się spędzać w miejscu pracy po 13 i więcej godzin jednego dnia.

Kolejnym problemem, jaki wytknęli pracodawcom zatrudnieni, są niewielkie możliwości samodzielnej organizacji czasu pracy – ponad 40% respondentów stwierdziło, że ze strony szefostwa nie padła propozycja rozluźnienia sztywnych ram godzinowych.

Nieciekawie wygląda również sytuacja w kwestii nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. W zakładach pracy, stosujących rozwiązania z dziedziny biochemii czy nanotechnologii mniej niż jeden na trzech badanych stwierdził, że w jego mniemaniu zakład pracy w sposób istotny zapobiega potencjalnym zagrożeniom. Według wielu, kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są zbyt często delegowane na starszych i chronicznie nieobecnych pracowników. Niewłaściwa ergonomia,  to zdaniem ankietowanych, drugie po stresie zjawisko zagrażające ich zdrowiu . Pracownicy podkreślali, że ich samopoczucie pogarszają: powtarzalność tych samych ruchów w niewygodnej pozycji (28%) oraz codzienne podnoszenie ciężkich przedmiotów (24%). Liczby te znajdują również odzwierciedlenie w ilości pozwów odszkodowawczych składanych przez pracowników dotkniętych chorobami zawodowymi, na których rozwój wyżej wymienione czynniki mają kluczowy wpływ.

Materiał przygotowany przy współpracy z firmą Odszkodowania.co.uk, świądczącą usługi dla polaków za granicą w zakresie odszkdowań, wypadków przy pracy, zatruć, prawa karnego i cywilnego.

Autor: Materiał zewnętrzny

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close