POLSKA I ŚWIAT:

Ułatwienia dla badaczy

Komisja powołała również grupę niezależnych ekspertów w celu przeglądu wszystkich aspektów aktualnego siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych.

– Nasze propozycje mają zminimalizować obciążenie administracyjne w europejskich programach badawczych. Powinni w nich uczestniczyć najlepsi naukowcy i najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy, którzy powinni skupiać się na wynikach, a nie na wymogach biurokratycznych. Przyczyni się to do ożywienia gospodarki i poprawy jakości życia w Europie – powiedziała komisarz do spraw badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn. – W szczególności musimy przyciągnąć do tych programów więcej małych i średnich przedsiębiorstw. Uważam, że można to zrobić bez uszczerbku dla kontroli finansowej. Zwracamy się do innych instytucji unijnych o poparcie dla naszej inicjatywy.

Komisarz ds. budżetu, Janusz Lewandowski, dodał: – Przegląd rozporządzenia finansowego, który Komisja przedstawi w przyszłym miesiącu, będzie stanowił podstawę dla projektów dotyczących uproszczenia sposobu finansowania badań poprzez konkretne wnioski legislacyjne, pomocne również w wielu innych dziedzinach polityki. Potrzebujemy prostszych zasad, żeby zachęcić potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych – na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe – do ubiegania się o nie. Uproszczenie oznacza, że budżet UE będzie lepiej służył obywatelom i przedsiębiorstwom.

Pierwsza część strategii Komisji umożliwi korzystne zmiany w obrębie obowiązujących ram prawno-regulacyjnych. Niektóre z nich są już wprowadzane. Obejmują one na przykład lepsze systemy informatyczne, bardziej konsekwentne stosowanie zasad (zwłaszcza dotyczących audytu) oraz poprawę struktury i treści tzw. „zaproszeń do składania wniosków”, w odpowiedzi na które podmioty badawcze występują o finansowanie.

Druga część obejmuje zmianę obowiązujących zasad finansowania, która umożliwi bardziej radykalne uproszczenie przy zachowaniu skutecznej kontroli np. poprzez szersze stosowanie „metod uwzględniających średnie koszty”, dzięki czemu nie trzeba osobno i szczegółowo rozliczać każdej drobnej pozycji wydatków w ramach projektów. Komisja zamierza również dopuścić stosowanie w odniesieniu do finansowania unijnego tych samych metod rachunkowości, które są wymagane w przypadku krajowego finansowania badań. Przyjęcie powyższych propozycji wymaga decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.

Trzeci rodzaj planowanych zmian zostanie być może wdrożony w przyszłych programach ramowych w dziedzinie badań. Wśród przedstawionych propozycji znajduje się koncepcja „zapłaty uzależnionej od wyników”, co oznaczałoby, że beneficjenci nie musieliby zgłaszać poszczególnych pozycji kosztów, lecz otrzymywaliby kwoty ryczałtowe na konkretne zadania naukowo-badawcze i musieliby wykazać, że zrealizowali je skutecznie i oszczędnie.

W międzyczasie Komisja rozpoczęła śródokresową ocenę aktualnego programu ramowego (7PR). Powołano grupę niezależnych ekspertów pod przewodnictwem Rolfa Annerberga, która ma przeprowadzić ten przegląd i jesienią przedstawić odpowiednie sprawozdanie.

Rolf Annerberg jest dyrektorem generalnym Szwedzkiej Rady Naukowo-Badawczej ds. Środowiska, Nauk Rolniczych i Planowania Przestrzennego (Formas). Powołana grupa ekspertów zbada szeroki zakres zagadnień związanych z planowaniem, realizacją i skutkami działań prowadzonych na podstawie programu ramowego.

Autor: Źródło: KE

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close