POLSKA I ŚWIAT:

Młodzież ma pod górkę. Unia chce to zmienić

Jako część nowej europejskiej strategii Europa 2020 program „Mobilna młodzież” proponuje 28 kluczowych działań, których celem jest lepsze dostosowanie kształcenia i szkoleń do potrzeb młodych ludzi, oraz zachęcanie do korzystania z unijnych grantów przyznawanych na studia lub szkolenie za granicą. Dzięki temu poprawią się perspektywy zawodowe młodzieży i dostęp do rynku pracy.

Czas działać…

Obecnie zbyt wiele osób kończy edukację szkolną przedwcześnie, a zbyt niewiele podejmuje studia wyższe, co stanowi zagrożenie dla przyszłej europejskiej bazy zasobów umiejętności.

„Mobilna młodzież”
będzie ważnym narzędziem w realizowaniu głównych celów zawartych w strategii Europa 2020, jakimi są obniżenie odsetka osób przedwcześnie kończących edukację szkolną z 15% do 10% oraz zwiększenie udziału osób posiadających wyższe wykształcenie lub jego odpowiednik z 31% do co najmniej 40%, do roku 2020. Działania programu „Mobilna młodzież” pomogą również państwom członkowskim w osiągnięciu w ciągu następnego dziesięciolecia unijnego celu 75-procentowego poziomu zatrudnienia, poprzez zapewnienie młodym ludziom możliwości zdobycia umiejętności odpowiednich do pracy w przyszłości. Badania przeprowadzone przez Komisję wykazują, że do 2020 r. 35% nowych miejsc pracy wymagać będzie wysokich kwalifikacji, a 50% wymagać będzie kwalifikacji na średnim poziomie.

Kryzys finansowy i gospodarczy utrudnił młodym Europejczykom dostęp do rynku pracy. Od początku finansowej burzy liczba młodych ludzi poszukujących zatrudnienia wzrosła z 4 do 5 milionów, co skutkuje dzisiejszym bezrobociem wśród młodzieży sięgającym blisko 21%.

Te wyzwania wymagają wspólnego działania i sprawnej koordynacji polityki, w celu wskazania działań koniecznych na poziomie UE i państw członkowskich. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w opracowaniu polityki mającej na celu pomoc osobom najbardziej zagrożonym bezrobociem, skuteczniejszą zachętę dla młodych przedsiębiorców oraz pokonanie prawnych i administracyjnych przeszkód na drodze do mobilności edukacyjnej i zawodowej

Niezależne badania pokazują, że ponad 40% pracodawców przywiązuje wagę do doświadczenia zdobytego w czasie studiów i pracy za granicą, które nie tylko umożliwia młodym ludziom poprawę znajomości języków obcych, lecz także nabycie innych wysoko cenionych umiejętności. Komisja może się poszczycić już długą tradycją wspierania mobilności poprzez przyznawanie grantów za pośrednictwem programów Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Marie Curie.

10 najważniejszych działań

Strategia programu „Mobilna młodzież” obejmuje następujące ukierunkowane działania:

          o Uruchomienie specjalnej strony internetowej „Mobilna młodzież”, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat możliwości podjęcia studiów lub zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, w tym również porady dotyczące grantów unijnych i indywidualnych praw. Opierać się będzie na istniejących inicjatywach, takich jak portal dotyczący Możliwości Kształcenia w Europie (PLOTEUS).
          o  Projekt pilotażowy „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, w ramach którego będzie można znaleźć porady, możliwości zatrudnienia i wsparcie finansowe dla młodych ludzi poszukujących pracy, którzy chcieliby pracować za granicą oraz dla firm – zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zarządzany będzie przez EURES, sieć europejskich publicznych służb zatrudnienia, i zacznie funkcjonować w 2011 r.
          o Tablica wyników mobilności, gdzie będą notowane i mierzone postępy w dziedzinie usuwania prawnych i technicznych przeszkód na drodze do mobilności edukacyjnej.
          o Komisja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym bada możliwość utworzenia europejskiego systemu pożyczek studenckich, które miałyby udzielać wsparcia studentom planującym naukę lub szkolenia za granicą.
          o Opublikowane ostaną wyniki badań nad wykonalnością wielowymiarowego globalnego systemu rankingu dla uniwersytetów, aby zapewnić pełniejszy i bardziej realistyczny obraz osiągnięć szkolnictwa wyższego niż ten, który prezentują obecne rankingi.
          o Planuje się opracowanie karty Mobilna Młodzież, oferującej młodym ludziom różne korzyści i rabaty.
          o Nowy Europejski system monitorowania wolnych miejsc pracy, który będzie źródłem informacji na temat popytu na rynku pracy w Europie, zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla doradców ds. zatrudnienia. Uruchomienie tego systemu planowane jest na późniejsze miesiące bieżącego roku.
          o Nowa inicjatywa Komisji europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, który zapewni młodym przedsiębiorcom finansowe wsparcie w zakładaniu i rozwoju firm.
          o Będzie on zachętą do wprowadzenia w państwach członkowskich gwarancji dla młodzieży, aby zapewnić wszystkim młodym ludziom pracę, szkolenie lub zdobywanie doświadczenia zawodowego w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia nauki szkolnej.
          o Komisja zaproponuje Europejski paszport umiejętności, oparty na projekcie Europass (Europejskie CV online), aby umożliwić uporządkowany i przejrzysty zapis umiejętności. Start: jesień 2011 r.
 

Autor: Źródło: KE

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close