POLSKA I ŚWIAT:

LUG S.A. konsekwentnie realizuje strategię.

Ryszard Wtorkowski od początku swojej kariery zawodowej jest związany z firmą LUG. W listopadzie 1989 roku założył spółkę cywilną LUG, której został wspólnikiem. W roku 2001 nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2002-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu LUG Sp. z o.o. Po zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną we wrześniu 2007 roku, Ryszard Wtorkowski został Prezesem Zarządu LUG S.A. Obecnie jest także Prezesem LUG LightFactory Sp. z o.o.

 

Robert Zielonka:

Jak Pan widzi rynek polski wobec zagranicznego? Czy spółka rozwijać się będzie, głównie dzięki eksportowi, a możliwości wewnętrznego rynku są zbyt małe? Stosunek 2/3 przychodów z eksportu uważa Pan za optymalny?

Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.:

Przewaga rynków zagranicznych nad rynkiem krajowym opiera się na możliwościach dywersyfikacji, które stanowią podstawę bezpieczeństwa operacyjnego i finansowego.  Jako całość rynki zagraniczne są bardziej stabilne i choć poszczególne państwa podlegają różnym fluktuacjom to możliwości rozwoju, które oferują są zdecydowanie większe. W naszej strategii rozwoju na lata 2013-2016 założyliśmy, że eksport będzie naszym podstawowym motorem rozwoju i założenie to konsekwentnie realizujemy, dbając jednocześnie o utrzymanie pozycji i poprawę wyników w kraju.  Nie zamierzamy ograniczać się żadnymi założeniami, o tym jaki stosunek eksportu i sprzedaży krajowej jest optymalny.

2.      Jakie i w jakim stopniu zaawansowania są procesy inwestycyjne?

W 2013 roku ukończyliśmy następujące inwestycje:otwarcie show roomu opraw oświetleniowych w siedzibie spółki LUG do BrazilLtda. w Sao Paulo, rozbudowa zakładu o nową halę produkcyjną, zakup linii technologicznej do produkcji komponentów do opraw LEDowych. Na 2014 rok zaplanowaliśmy rozpoczęcie budowy drugiego zakładu produkcyjnego w Parku Technologicznym w Nowym Kisielinie. Nowa fabryka powstanie na terenie należącym do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Właściwa działka budowlana została zakupiona w 2012 roku przez spółkę zależną LUG LightFactory Sp. z o.o.  Gdy wszystkie procedury przygotowawcze zostaną zakończone zaczniemy proces inwestycyjny, tak aby uruchomić produkcję w nowej fabryce w 2015 roku.

3.      Jak ocenia Pan działalność zagranicznych spółek zależnych oraz z którą wiąże się największe nadzieje?

W obszarze wdrażania nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych kilka rynków zagranicznych wyłania się w roli liderów. My na wszystkich tych rynkach bardzo aktywnie działamy. Na uwagę zasługują rynki wschodnie, w szczególności Rosja, Ukraina i Kazachstan, gdzie efektywność sprzedaży jest bardzo wysoka. Umocnienie naszej pozycji obserwujemy także w Europie Zachodniej, gdzie działamy poprzez oddziały w Niemczech, Francji czy Londynie. W dłuższej perspektywie czasowej bardzo obiecującym rynkiem jest Brazylia, gdzie zdobyliśmy już pierwsze kontrakty.

4.      Poprzednie cele emisji akcji zostały spełnione czy i w jakiej perspektywie możliwe jest emitowanie akcji?

Obecnie nie rozważamy kolejnej emisji. Jednak jako spółka akcyjna nie wykluczamy, że w przyszłości pojawi się cel inwestycyjny, który będziemy chcieli sfinansować pozyskując środki od inwestorów.

5.      Proszę o stanowisko w kwestii polityki dywidendy.

Polityka wypłaty dywidendy naszej Spółki realizowana jest w oparciu o analizę przesłanek ekonomicznych. Ostateczną decyzję w kwestii wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu. Biorąc pod uwagę fakt, iż nadrzędnym celem Zarządu LUG S.A. jest generowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki, będzie on rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie decyzji o wypłacie dywidendy każdorazowo, gdy nie będzie to sprzeczne z interesami Grupy Kapitałowej, tj. wypłata dywidendy nie będzie miała negatywnego wpływu na tempo rozwoju Spółki. Zarząd nie przedstawił jeszcze swojej rekomendacji dotyczącej dywidendy za 2013 rok i do tego czasu nie będzie zajmował żadnego stanowiska w tej sprawie.

6.      Czy spółka planuje starania o środku unijne z nowej perspektywy?

Nowa perspektywa finansowa 2013-2020 kreuje ogromne możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych firm ze środków unijnych. Zamierzamy skorzystać z tego potencjału i część środków na rozbudowę bazy laboratoryjnej i badawczej pozyskać w ramach projektów unijnych. W ten sposób ciężar finansowania działalności innowacyjnej naszej firmy zostanie rozdzielony pomiędzy środki własne, a środki unijne.

7.      Dlaczego to właśnie w Państwa spółkę warto zainwestować?

Do naszych przewag konkurencyjnych, które pozwalają budować pozycję jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Europie należą: wieloletnie doświadczenie funkcjonowania w branży profesjonalnej techniki świetlnej, dostęp do najnowocześniejszych technologii, zespół wykwalifikowanych pracowników (fuzja doświadczenia i młodości), stabilne fundamenty finansowe oraz szerokie perspektywy rozwoju branży.

8.      Jakie widzicie Państwo zagrożenia dla swojej działalności?

W 2013 roku negatywnym bodźcem oddziałującym na branżę oświetleniową był spadek wartości wskaźników ekonomicznych, w tym słabnąca dynamika produkcji budowlano – montażowej. To właśnie otoczenie makroekonomiczne oraz kondycja branży budowlanej mogą w największym stopniu niwelować nasze wysiłki.

9.      Czy w perspektywie długofalowej planujecie wejście na rynek podstawowy GPW?

Rynek regulowany GPW niezmiennie pozostaje naszym celem. Wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz 6 lat spędzonych na New Connect nauczyły nas, że nie należy działać nerwowo. Presja czasu i naciski zewnętrzne nie są dobrym doradcą w biznesie. Skupiamy się na zwiększaniu efektywności i maksymalizacji zysków. Jesteśmy jednym z liderów komunikacji na NewConnect. Jednym słowem budujemy kapitał zaufania, by inwestorzy mogli ocenić poziom niedoszacowania naszych akcji i swoimi decyzjami inwestycyjnymi pozytywnie wpłynąć na kapitalizację firmy.

10.  W kolejnych miesiącach możemy oczekiwać na kolejne istotne kontrakty jak ostatnia umowa na dostawę oświetlenia na odcinek centralny nowej linii warszawskiego metra?

Informacje o nowych kontraktach podlegają tajemnicy handlowej oraz obowiązkowi informacyjnemu,dlatego nie będziemy zajmować stanowiska w tej sprawie. Nasz koszyk zamówień jest satysfakcjonujący i każdego dnia pracujemy nad jego rozszerzeniem. Liczymy, że efekty będą widoczne w wynikach poszczególnych kwartałów.


Dziękując za rozmowę życzę pomyślnego rozwoju.


Według wstępnych danych GUS dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w styczniu 2014 r. była dodatnia, co pozwala być optymistą co do innych miesięcy, tym samym koszyk zamówień LUG S.A. powinien być co najmniej stabilny.

Zachęcam do lektury raportów spółki.

Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2013 roku:

http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Raporty/Raporty_okresowe

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – dostawcy kompleksowych rozwiązań świetlnych, jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce. Spółka sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 20 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG LightFactory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brazil Ltda, LUG Lighting UK Ltd.oraz TOW LUG Ukraina. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. Więcej informacji: www.lug.com.pl


 

Autor: Robert Zielonka

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close