InformacjePOLSKA I ŚWIAT:

O, ELA! Czego możemy się dowiedzieć o ekonomicznych losach absolwentów?

Wybór właściwego kierunku studiów to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji, jaką corocznie podejmują tysiące młodych osób. Nietrafiona decyzja to źródło olbrzymiej frustracji, niemniej dzięki nowym narzędziom przyszli studenci mają do dyspozycji narzędzia ułatwiające podjęcie dobrej decyzji, o których ich starsi koledzy mogli jedynie pomarzyć. Jednym z nich jest badanie ELA, czyli ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który pokazuje czarno na białym, jakie kierunki i które uczelnie zapewniają najlepszy start na rynku pracy, w tym wysokie zarobki oraz dają największą szansę na szybkie znalezienie zatrudnienia.

Od kilku lat ELA to już nie tylko bohaterka studenckich szlagierów, ale również niezwykle precyzyjne badanie analizujące zawodowe losy absolwentów polskich szkół wyższych. Dzięki zgromadzonym w systemie danym wiemy, jak poszczególne roczniki absolwentów (do tej pory przeanalizowano około 1,5 mln osób), radzą sobie na rynku pracy.

Głównym zadaniem systemu ELA jest zapewnienie przyszłym studentom pomocy w dokonaniu przemyślanego wyboru kierunku studiów, zapewniając dostęp do tysięcy tematycznych raportów i interaktywnych grafik. Wystarczy wypełnić prosty formularz, by uzyskać dostęp do szeregu informacji. Przykładowo wybierając interesujący nas obszar kształcenia, dziedzinę nauki, uczelnię, pozom studiów, a także rok uzyskania dyplomu dowiemy się, że średnie zarobki brutto absolwentów studiów II stopnia 2017 roku w dziedzinie nauk matematycznych AGH w Krakowie wynosiły 4395 zł; ponadto wiem, że 37% spośród tych absolwentów miało doświadczenie w pracy etatowej dzięki czemu średnie zarobki tej grupy to 4915 zł; z kolei absolwenci bez doświadczenia mogli liczyć na 4053 zł.

System zapewnia obecnie dostęp do dwóch serwisów. Pierwszy z nich to klasyczna ELA, zawierająca bardziej ogólne i podstawowe dane dotyczące m.in. zarobków, bezrobocia, czasu poszukiwania pracy, czasu spędzonego na aktywnościach zawodowych lub nauce. Z kolei ELA PRO pozwala na zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami opisującymi m.in. zmiany wynagrodzeń oraz ryzyka bezrobocia wśród absolwentów, czas poszukiwania przez nich różnych form pracy czy częstość zmian pracy.

ELA jest nieustannie modyfikowana i udoskonala o coraz to nowsze moduły i dane. Niemniej cały czas głównym źródłem informacji dostępnych w ELA pozostają dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tego względu dane z systemu podlegają pewnym oczywistym ograniczeniom. Przykładowo w zbiorach ZUS nie są rejestrowane umowy o dzieło oraz umowy zlecenia podpisywane ze studentami i przy lekturze raportów nie można o tym zapominać.

Artykuł powstał w ramach projektu “Aktywny Student” realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00