HOTUCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Zajęcia oraz sesja w trybie zdalnym. Jest komunikat Rektora UZ!

Od 20 stycznia aż do zakończenia semestru zimowego zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Zielonogórskim będą realizowane w formie zdalnej. Przeprowadzone zostaną one z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym i według planu zajęć.
Zgodnie z komunikatem Rektora UZ, prof. Wojciecha Strzyżewskiego, sesja egzaminacyjna w odniesieniu do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, także przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może jednak podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w formie stacjonarnej.
Jeśli chodzi o tryb obron prac dyplomowych – stacjonarny lub zdalny – pozostaje on do decyzji dziekana w odpowiedzi na wniosek studenta. Dopuszcza się również realizację zajęć indywidualnych oraz projektów w trybie stacjonarnym wyłącznie na wniosek studenta, zaopiniowany pozytywnie przez prowadzącego zajęcia i dziekana.
źródło: Uniwersytet Zielonogórski
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X