HOTUCZELNIA:

Uniwersytet Zielonogórski ma powody do zadowolenia! Uczelnia świetnie oceniona

8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B – co to za dane? Znakomite dla naszej uczelni! Uniwersytet Zielonogórski wysoko oceniony przez resort edukacji i nauki.

Najlepiej kształcimy na takich kierunkach jak: automatyka, elektronika i elektrotechnika, ekonomia i finanse, inżynieria mechaniczna, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu i pedagogika. Na uczelni wielka radość, co podkreśla prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ewaluowaliśmy jakość naszej nauki w 23 dyscyplinach, które są rozwijane na naszej uczelni. Aż w ośmiu dyscyplinach uzyskaliśmy kategorię A. Przy poprzednim ocenianiu było to tylko jedna dyscyplina. 

Oceny są ważne z kilku powodów. Jednym z nich są subwencje, które uczelnia otrzymuje z ministerstwa nauki. Co jeszcze?

Wysoka kategoria powoduje, że mamy uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. To zapewnia rozwój kadr w kolejnym okresie. Liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego została potrojona. Poprzednio było to w siedmiu dyscyplinach, teraz jest ich aż 21. Kolejną korzyścią jest to, że możemy otworzyć wiele kierunków bez pytania o prośbę naszego ministerstwa.

Dodajmy, że uczelnia była oceniana za lata 2017-2021. Szczegółowe wyniki ewaluacji poniżej.

Kategoria A

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • ekonomia i finanse
 • inżynieria mechaniczna
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zdrowiu
 • pedagogika

Kategoria B+

 • astronomia
 • filozofia
 • historia
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kategoria B

 • sztuki muzyczne
 • nauki socjologiczne
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X