>

REGULAMIN KONKURSU FINAŁ SEZONU AUDYCJI „KWADRANS TECHNOLOGICZNY”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Akademickie Radio Index Uniwersytetu

Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze, 65-001 przy al. Niepodległości 13.

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z

przedstawicieli Organizatora.

3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera Audycji oraz

osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także

członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego

Regulaminu i poprawne wykonanie wszystkich punktów z §4.

§4

ZADANIE KONKURSOWE

1. Osobista rejestracja Uczestnika konkursu w siedzibie Partnera Audycji – Tylda

Komputera Sp z o.o. przy ulicy Bohaterów Westerplatte 13 lok 11 w Zielonej Górze.

2. Pobranie 7 kart konkursowych (pobranie kart jest możliwe do 27 czerwca 2017

w siedzibie Partnera Audycji)

3. Uzupełnienie kart konkursowych odpowiednimi literami (były one podawane podczas

audycji „Kwadrans Technologiczny”)

4. W dniu 28 czerwca 2017 r. po ogłoszeniu przez Prowadzącego audycję „Kwadrans

Technologiczny” rozpoczęcia finału konkursu – wykonanie połączenia do redakcji

Akademickiego Radia Index pod numer telefonu 68 326 96 96

§5

NAGRODY KONKURSOWE

1. Multimedialny Tablet Lenovo – ufundowany przez Partnera Audycji

2. Samochód hybrydowy Toyota Prius – na okres od piątku godz. 18.00 – poniedziałku

do godzin 10.00

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wygrywa uczestnik konkursu który spełni warunki określone w §4 i jako PIERWSZY

dodzwoni się do redakcji podczas trwania audycji.

2. Koszt przygotowania samochodu do jazdy pozostają po stronie firmy

“J.P.J. Auto” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Wrocławska 65c w Zielonej Górze

3. Po stronie zwycięzcy jest wybranie (jednorazowe) dowolnego okresu podanego w §5

i zgłoszenie się do spółki “J.P.J. Auto” celem ustalania szczegółów przekazania

nagrody w postaci użyczenia samochodu.

4. Odbiór nagrody rzeczowej – Multimedialny Tablet Lenovo – będzie możliwy w

siedzibie Akademickiego Radia Index w dni powszednie w godz. 9 – 15 do 31 sierpnia

2017

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X