>

Regulamin konkursu War Race

Regulamin konkursu War Race

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą ,,War Race bieg z przeszkodami”
 2. Organizatorem konkursu jest Klub Sportowy War Race z siedzibą w Wiechlicach ul. Brzozowa 14d/53 67-300 Szprotawa, NIP 9241908450.
 3. Głównym celem konkursu jest wybranie 2 osób, które otrzymają darmowy pakiet startowy umożliwiający start w imprezie sportowej War Race w dniu 2.09.
 4. Konkurs odbywa się na tablicy Radia Index , warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

4.1 akceptacja i przestrzeganie warunków niniejszego regulaminu

4.2 posiadanie konta na Facebooku z prawdziwymi danymi

4.3 ukończenie w dniu rozpoczęcia konkursu 16 lat

4.4 napisanie w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na tablicy Radia Index komentarza dlaczego dana osoba powinna otrzymać pakiet startowy na War Race.

 1. Spośród osób spełniających warunki opisane w pkt. 4 Organizator wybierze 2 osoby, które jego zdaniem udzieliły najciekawszej odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Konkurs trwa od 01.06.2017 do 15.06.2017.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 25.06.2017 na tablicy Radia Index.

8.Konkurs zostanie prowadzony wyłącznie w Internecie na Facebooku https://www.facebook.com/index96fm/

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

9.1 zmiany Regulaminu w dowolnym czasie,

9.2 odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 1. Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Wygrany pakiet nie podlega wymianie gotówkowej ani zwrotowi. Możliwość przekazania/sprzedaży pakietu startowego innej osobie, tylko za zgodą Organizatora.
 4. W przypadku wygranej osoby w wieku poniżej 18 lat, start w zawodach wymaga zgody rodzica lub opiekuna (link do pobrania http://www.warrace.pl/wp-content/uploads/2017/01/o%C5%9Bwiadczenie-rodzica.pdf)
 5. Po rozstrzygnięciu konkursu, Organizator umieszcza na liście startowej osoby, który wygrały pakiet startowy do dnia 05.07.2017.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X