ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku – tego ubezpieczyciele Ci nie powiedzą!

W każdym przypadku odszkodowania z OC i AC, kluczowa jest świadomość poszkodowanego do jakich roszczeń ma prawo. Niestety, nie wszyscy są świadomi pojęcia “utrata wartości handlowej pojazdu”. W tym artykule wyjaśniamy, o co chodzi w tej kwestii i kiedy poszkodowany może z niej skorzystać.

Czym jest utrata wartości handlowej pojazdu i kiedy można się o nią ubiegać?

Utrata wartości handlowej to termin odnoszący się do obniżenia wartości pojazdu spowodowanej kolizją lub wypadkiem. Pojazd po naprawie po prostu nie jest już tak wartościowy jak przedtem. Ta utrata wartości stanowi istotny element szkody majątkowej i możemy ubiegać się o jej zrekompensowanie, o ile jesteśmy niezależnymi stronami w kolizji lub wypadku.

Dlaczego poszkodowany powinien zainteresować się tą formą odszkodowania?

Często poszkodowani skupiają się na uzyskanie odszkodowania za szkody rzeczowe lub koszty naprawy. Nie zdają sobie jednak sprawy, że nawet po usunięciu wszystkich widocznych uszkodzeń, wartość ich pojazdu spadła. To tzw. “utrata wartości handlowej” i jest to dodatkowa szkoda, którą możemy ubiegać się o zrekompensowanie. 

Jakie są powody dla których towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują o możliwości otrzymania odszkodowania za utratę wartości handlowej?

Niestety, choć powinny, towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często nie informują poszkodowanych o możliwości roszczenia odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Powodów może być kilka – od chęci zminimalizowania wypłat, po proste przemilczenie tej opcji w trudno zrozumiałym języku umowy.

Zasady i warunki ubiegania się oodszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu

Ubieganie się o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu nie jest skomplikowane, ale wymaga spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, musimy być stroną niezależną w kolizji lub wypadku. Po drugie, wartość naszego pojazdu musiała obniżyć się w wyniku zdarzenia. Po trzecie, musimy udokumentować te straty, korzystając z usług specjalistycznego rzeczoznawcy.

Jakie dane należy podać we wniosku o takie odszkodowanie?

Podczas składania wniosku o odszkodowanie za utratę wartości handlowej, należy podać dane kontaktowe, informacje o pojazdzie, takie jak marka, model, rok produkcji etc. Trzeba również opisać dokładnie sposób i okoliczności zdarzenia. Kluczowe jest także załączenie opinii rzeczoznawcy potwierdzającej obniżenie wartości samochodu.

Wnioski i zalecenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób poszkodowanych, coraz więcej firm ubezpieczeniowych zaczyna uwzględniać roszczenia związane z utratą wartości handlowej. Warto jednak pamiętać, że to my sami musimy zgłosić takie roszczenie, a informacje na ten temat często są ukryte w mało zrozumiałym języku umów. Zawsze warto skonsultować swoje roszczenia z ekspertem lub rzeczoznawcą, by być pewnym, że otrzymamy pełne odszkodowanie, na które mamy prawo. 

Coraz więcej osób decyduje się na ubieganie o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu. To ważny krok ku sprawiedliwości dla poszkodowanych w końcu to nie ich wina, że ich pojazd stracił na wartości. Utrata wartości handlowej pojazdu nie jest terminem często spotykanym, ale każdy posiadacz auta, który doświadczył wypadku lub kolizji, powinien być z nim dobrze zaznajomiony. Ubezpieczyciele powinni zrobić więcej, aby podkreślić tę opcję podczas procesu roszczeń. Jednak do tego czasu, to na poszkodowanych spoczywa obowiązek dbania o swoje interesy i upewnienia się, że otrzymają odszkodowanie, które im się należy. 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00