ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Upadłość konsumencka a brak majątku. Jak pozbyć się długów?

 

Kiedy zobowiązania finansowe zaczynają cię przerastać, a groźba spirali zadłużenia staje się coraz bardziej realna, nadal masz szansę na wyjście z długów. Taką możliwość daje upadłość konsumencka. Czy jednak możesz z niej skorzystać również wtedy, gdy nie dysponujesz żadnym majątkiem na zaspokojenie wierzycieli? Okazuje się, że tak. Wyjaśniamy, na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej w takiej sytuacji.

  1. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – warunki
  2. Upadłość konsumencka a brak majątku – najważniejsze informacje
  3. Warunki oddłużenia przy braku majątku
  4. Jakie informacje umieścić we wniosku?

Upadłość konsumencka bez majątku nie różni się radykalnie od standardowego procesu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat, natomiast szczegóły dotyczące poszczególnych etapów sprawdź na upadlosckonsumenta24.pl/upadlosc-konsumencka-bez-majatku/.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – warunki

Prawo upadłościowe przewiduje jedynie dwa warunki, które należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką. Oto one:

  • niewypłacalność – czyli brak możliwości regulowania swoich zobowiązań – od przynajmniej 3 miesięcy,
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej w momencie składania wniosku.

W przypadku przedsiębiorców upadłość konsumencka także nie jest wykluczona, najpierw jednak muszą oni zakończyć działalność i wykreślić firmę z rejestru.

Upadłość konsumencka a brak majątku – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka ma wspólne elementy z klasycznym postępowaniem prowadzonym w przypadku przedsiębiorstw. Do najważniejszych podobieństw zaliczają się między innymi: inicjowanie procedury na wniosek uprawnionego podmiotu oraz likwidacja majątku dłużnika zmierzająca do zaspokojenia wierzycieli. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik takiego majątku nie posiada, w związku z czym ustalenie planu spłaty wierzycieli jest niemożliwe?

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez majątku mamy do czynienia z następującą procedurą:

  • wyznaczeniem syndyka, który weryfikuje, czy dłużnik rzeczywiście nie posiada majątku mogącego wejść w skład masy upadłości,
  • jeśli tak jest w istocie, pominięciem etapu likwidacji majątku,
  • umorzeniem zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty.

Oznacza to, że przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest możliwe całkowite oddłużenie i umorzenie zobowiązań bez spłaty wierzycieli pod warunkiem spełnienia kilku warunków.

Warunki oddłużenia przy braku majątku

Brak majątku może być powiązany z trwałym brakiem możliwości spłaty wierzycieli lub jedynie przejściową sytuacją. Bezwarunkowe umorzenie zobowiązań jest możliwe wyłącznie w tym pierwszym przypadku: gdy sytuacja upadłego wskazuje na trwałą niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat. Za przykład niech posłuży brak pracy i obiektywna niemożność jej podjęcia.

Jakie informacje umieścić we wniosku?

Procedurę zmierzającą ku ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rozpoczyna wniosek, w którym powinno znaleźć się kilka istotnych informacji. Na ich podstawie sąd rozstrzygnie, czy może rozpocząć postępowanie. Najważniejsze dane, jakie należy zawrzeć to: informacja o osiągniętych dochodach, lista wierzycieli i spis wierzytelności spornych, wykaz majątku czy lista zabezpieczeń na nim ustanowionych.

Dość ważną informację w tym przypadku stanowi uzasadnienie wniosku. Powinno z niego jednoznacznie wynikać, że zadłużony nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, a jego sytuacja uniemożliwia mu spłatę wierzycieli. Jedyną więc szansą na oddłużenie staje się wówczas ogłoszenie upadłości.

 

 


Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00