ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło w praktyce

 

W przypadku rozszerzania zespołu w swojej firmie przedsiębiorca (oraz podatnik) stają przed ważnym wyborem – którą z zasad współpracy zaproponować nowym członkom zespołu. W tym zakresie należy kierować się charakterystyką każdej z tych umów i ich uregulowań prawnych – zarówno w zakresie cywilnoprawnym jak i kodeksu pracy. Dodatkowym elementem stają się kwestie czysto fiskalne czy podatkowe. Nie można jednak nie zauważyć praktycznych różnic w opodatkowaniu oraz oskładkowaniu różnych form współpracy.

Podatki PIT 2021 dla różnych umów

W celu wykonania praktycznego porównania przyjęto do porównania kwotę 5000 zł brutto, którą zastosowano w przykładach przy wysokości podatków dla PIT 2021, dla różnych umów: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Otrzymane wyniki wskazują na duże różnice składkowe i podatkowe w różnych umowach.

Umowa o pracę

Jednym z podstawowych stosunków łączących zespoły jest umowa o pracę, gdzie tworzy się stosunek pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem. Jeżeli chodzi o obciążenia związane z tą umową, mówi się, że jest jednym z najdroższych podatkowo rodzajów współpracy – czy obliczenia na podstawie PIT 2021 to potwierdzą? Na potrzeby obliczeń tego przykładu wybrano koszty uzyskania przychodu zwykłe, ulgę podatkową pojedynczą oraz brak zwolnienia z PIT.

 • Wynagrodzenie netto 3 613,19 zł
 • Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł
 • Całkowity koszt wynagrodzenia 6 024,00 zł
 • Podatek 313,00 zł
 • Ubezpieczenie społeczne 1 582,00 zł
 • Ubezpieczenie Zdrowotne 388,31 zł
 • Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP 127,50 zł.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia, założono ponownie wynagrodzenie brutto o wysokości 5000 zł. Jest to umowa cywilnoprawna jednak jest związana, podobnie jak umowa o pracę z większością obciążeń podatkowych i składowych. Przyjęto pierwszy próg podatkowy, dla osoby bez innego zatrudnienia. Zleceniobiorca ma mieć opłacone wszystkie składki, łącznie z chorobową. W takim wypadku obliczenia do PIT 2021 będą wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie netto 3 674,19 zł
 • Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł
 • Całkowity koszt wynagrodzenia 6 024,00 zł
 • Podatek 252,00 zł
 • Ubezpieczenie społeczne 1 582,00 zł
 • Ubezpieczenie Zdrowotne 388,31 zł
 • Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP 127,50 zł.

Umowa o dzieło

Zakładając dane kwoty brutto 5000 zł w pierwszym progu podatkowym bez uwzględnienia przeniesienia praw autorskich, wyniki kalkulacji dla takiej umowy o dzieło (przy założeniu zasad PIT 2021) wyniosą:

 • Wynagrodzenie netto 4 320,00 zł
 • Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł
 • Całkowity koszt wynagrodzenia 5 000,00 zł
 • Podatek 680,00 zł
 • Ubezpieczenie społeczne 0,00 zł
 • Ubezpieczenie Zdrowotne 0,00 zł
 • Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP 0,00 zł

Przy umowie o dzieło możliwe jest jednak również przeniesienie praw autorskich, w takim wypadku, przy założeniu stawek PIT 2021 należy wskazać wyliczenie:

 • Wynagrodzenie netto 4 575,00 zł
 • Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł
 • Całkowity koszt wynagrodzenia 5 000,00 zł
 • Podatek 425,00 zł
 • Ubezpieczenie społeczne 0,00 zł
 • Ubezpieczenie Zdrowotne 0,00 zł
 • Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP 0,00 zł.

 

 

 

 

 

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: