ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Odtrucie alkoholowe Rzeszów – dlaczego warto rozpocząć leczenie od detoksu alkoholowego?

Mimo iż nałóg alkoholowy nie jest łatwy do pokonania, jego terapia umożliwia nałogowcowi pozostawanie w trzeźwości nawet do końca życia. Długotrwała abstynencja jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym regenerację organizmu wyniszczonego spożywaniem etanolu w nadmiernych ilościach. Pacjentom, chcącym rozpocząć terapię uzależnienia i przerwać ciąg alkoholowy (nawet długotrwały), poleca się odtrucie alkoholowe. W Rzeszowie przeprowadzają je specjaliści w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnych placówek medycznych. Wyłącznie pozostając pod opieką lekarzy osoby uzależnione zyskują gwarancję bezpieczeństwa i komfortu.

W warunkach placówki medycznej pacjenci mają do dyspozycji wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy mogą w dowolnej chwili użyć odpowiednich medykamentów. Za ich pośrednictwem zapewnia się każdemu pacjentowi komfort. Dzięki wykorzystaniu farmakoterapii można ponadto znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej. Z tych względów nie zaleca się przeprowadzania detoksu alkoholowego w warunkach domowych lub podczas wizyt domowych. Zwłaszcza że dla dużego grona pacjentów odtruwanie organizmu stanowi pierwszy krok na drodze do wyzwolenia się z nałogu alkoholowego.

Skuteczne leczenie choroby alkoholowej – detoks alkoholowy Rzeszów

Odtrucie alkoholowe w Rzeszowie lub innych polskich lokalizacjach stanowi najlepszy podkład pod dalsze kompleksowe leczenie choroby alkoholowej. Rozpoczęcie jakichkolwiek oddziaływań psychoterapeutycznych lub nawet zastosowanie awersyjnych metod wspomagających terapię (wszywka alkoholowa [Esperal]) wymaga bowiem przerwania ciągu alkoholowego. Najpierw alkoholik musi zatem odstawić substancję odurzającą. Większość osób uzależnionych nie jest w stanie dokonać tego wielkiego kroku samodzielnie. W warunkach domowych zmagają się bowiem z groźnymi i uciążliwymi objawami głodu alkoholowego. One, stopniowo nasilając się, przekonują alkoholików do stosowania nieskutecznych, ale popularnych klinów, które co prawda ograniczają głód alkoholowy, ale powodują nawrót ciągów.

Kompleksowe odtrucie alkoholowe w Rzeszowie – kiedy skorzystać z detoksykacji?

Ponieważ alkoholizm jest chorobą bardzo szybko postępującą, odtrucie alkoholowe w Rzeszowie zaleca się rozpocząć jak najszybciej, nawet na wczesnych etapach rozwoju uzależnienia. Skorzystać z detoksykacji można jednak na każdym etapie uzależnienia, niezależnie od stopnia zaawansowania objawów zatrucia alkoholowego lub objawów odstawiennych. Dolegliwości związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu powodują osłabienie organizmu, uniemożliwiając nałogowcowi podejmowanie racjonalnych i świadomych decyzji dotyczących leczenia alkoholizmu i terapii. Przerwanie ciągu alkoholowego jest konieczne nie tylko w celu oczyszczenia organizmu, ale również rozpoczęcia dobrowolnej terapii alkoholowej.

Wzmocnienie organizmu po długotrwałym ciągu alkoholowym a konsekwencje zatrucia alkoholowego

Nadmierne spożywanie alkoholu etylowego wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie wszystkich układów i narządów w organizmie człowieka. Upośledza strukturę i działanie serca, wątroby, nerek, trzustki, żołądka, mózgu. Powoduje niedożywienie i odwodnienie oraz zaburzenie równowagi gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej ustroju. Odtrucie alkoholowe w Rzeszowie i innych miastach pozwala na szybkie uzupełnienie niedoborów drogą dożylną, poprawę stanu pacjenta, odpowiednią podaż leków i płynów. Wzmocnienie organizmu pozwala ponadto ograniczyć konsekwencje objawów abstynencyjnych. Pozostawanie lekarzy i wykwalifikowanego personelu medycznego do wyłącznej dyspozycji pacjenta zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo procesu detoksykacji organizmu. Niektóre zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem szkodliwego działania etanolu są odwracalne. Warto zatem szukać skutecznej terapii, która wspomoże alkoholika w walce z nałogiem i podejmowaniu adekwatnych decyzji zdrowotnych.

Odtrucie alkoholowe Rzeszów

Odstawienie alkoholu to pierwszy etap detoksykacji alkoholowej. Następnie personel medyczny przygotowuje pacjenta do podania dożylnej suplementacji. W tym celu wykonuje się wkłucie do żyły obwodowej pacjenta, w której umieszcza się wenflon. Za jego pośrednictwem bezpośrednio do krwiobiegu chorego docierają substancje odżywcze, elektrolity, witaminy, makro- i mikroelementy. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Gospodarkę wodno-elektrolitową zaburza nadmierne spożywanie alkoholu, które wypłukuje substancje odżywcze z krwiobiegu. Kroplówki witaminowe połączone z doświadczeniem specjalistów pomagają oczyszczać organizm i niwelować objawy Zespołu Abstynencyjnego.

Alkoholizm – Zespół Abstynencyjny i farmakologiczne leczenie objawów głodu alkoholowego – odtrucie alkoholowe w Rzeszowie

Większość pacjentów pierwsze objawy odstawienne odczuwa już po upływie kilkudziesięciu minut od zaprzestania spożywania alkoholu. W związku z tym zazwyczaj występują one już podczas dożylnej infuzji płynów, czyli podania kroplówki witaminowej. Pacjent odczuwa bóle głowy, zawroty głowy, stopniowo narastający lęk, duszność, przyspieszone bicie serca. Może zmagać się ponadto z nudnościami i wymiotami, drżeniem mięśniowym, napadami drgawek, zaburzeniami psychicznymi, łącznie z halucynacjami i omamami. Wszystkie z tych dolegliwości stanowią odpowiedź organizmu na nagły brak dostarczanej mu dotychczas toksyny w substancji odurzającej. Długotrwałe spożywanie etanolu powoduje szereg zmian metabolicznych i biochemicznych. Jego brak manifestuje się zatem za pośrednictwem nieprzyjemnych objawów, które narastają w czasie. Jeżeli nie złagodzi się ich z użyciem farmakoterapii, mogą szybko przekształcić się w stany zagrażające zdrowiu i życiu chorego. Konsekwencją długotrwałego głodu alkoholowego może stać się nawet udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, utrata przytomności lub nagłe zatrzymanie krążenia.

By nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta podczas procesu kompleksowego detoksu alkoholowego lekarze zlecają zastosowanie farmakoterapii. Ograniczają uciążliwość objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego głównie dzięki zastosowaniu dożylnych lub domięśniowych leków przeciwbólowych, nasennych, uspokajających i przeciwwymiotnych.

Najskuteczniejszym sposobem na odstawienie substancji odurzającej bez uciążliwych objawów głodu alkoholowego jest odtrucie alkoholowe. Rzeszów proponuje opiekę specjalistów w Centrum Medycznym Galmedic. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej usłudze, kliknij link: https://rzeszow.galmedic.pl/uslugi/detoks-alkoholowy/.

Odtrucie alkoholowe w Rzeszowie – czy każda osoba uzależniona może poddać się zabiegowi detoksykacji?

Istnieje niewiele przeciwwskazań do tego, by rozpocząć odtrucie alkoholowe. W Rzeszowie specjaliści zwracają uwagę chorych, że zwykle ograniczenie substancji odurzającej pod opieką specjalistów i z ich eksperckim wsparciem jest jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem na umożliwienie organizmowi procesu regeneracji. Trwanie w ciągach alkoholowych sprzyja wyłącznie pogłębieniu stopnia zaawansowania choroby alkoholowej i patologicznych zmian zachodzących w sposobie funkcjonowania całego organizmu chorego. W związku z tym uważa się, że każda pełnoletnia osoba uzależniona może poddać się odtruwaniu organizmu z alkoholu i toksyn alkoholowych. Stan jej zdrowia psychofizycznego powinien być jednak na tyle dobry, by detoksykacja nie stanowiła dla niej dodatkowego obciążenia, zwłaszcza organów wewnętrznych, które u alkoholików mogą okazać się niewydolne.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00