ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Najczęstsze uzależnienia wśród młodzieży – czy można ustrzec przed nimi swoje dziecko?

Problem uzależnień wśród młodzieży jest poważny i znacząco ewoluował w ostatnich latach. Młodzi ludzie chcą doświadczać czegoś nowego i lubią eksperymentować, dlatego też często sięgają po różnego rodzaju używki. Jednak problem uzależnień dotyczy także świata wirtualnego, gdzie dzieci i młodzież często przenoszą swoje życie, zapominając o realnym świecie.

Czym jest uzależnienie i kto jest szczególnie narażony?

Uzależnienie to silna, nabyta potrzeba wykonania określonej czynności lub spożycia danej substancji. Nałóg oddziałuje na fizyczną i psychiczną sferę życia. Z uzależnieniem może zmagać się każda osoba, niezależnie od płci, wieku czy statusu społecznego. Jednak należy pamiętać, że osoby młode są szczególnie narażone na popadanie w nałogi.

Jakie są najczęstsze okoliczności popadania w uzależnienia?

Uzależnienia mają różne podłoża. Statystyki wskazują, że najczęstszymi przyczynami uzależnień wśród młodzieży są: problemy w domu, konflikty z rówieśnikami, chęć zaimponowania znajomym. Młode osoby sięgają również po używki z ciekawości i chęci doznania czegoś nowego. Częstym podłożem jest również chęć zwrócenia na siebie uwagi, ucieczka od problemów oraz poprawa nastroju. Popadanie w uzależnienia może być również spowodowane brakiem należytego zainteresowania ze strony rodziców. W takiej sytuacji młodzi ludzie lepiej odnajdują się w świecie wirtualnym, bądź po spożyciu danej substancji. Przyczyną może być również ciągły stres, osobiste problemy, nadmierne obciążenie obowiązkami czy zawody miłosne.

Od jakiego wieku można się uzależnić?

Uzależnienie może dotknąć każdego niezależnie od płci czy wieku. Nie ma zatem dolnej czy górnej granicy, w której dana osoba popada w nałóg. Co ważne, mózg osób nieletnich jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju uzależnienia, niżeli ma to miejsce w przypadku osób starszych.

Jakie są najczęstsze uzależnienia wśród młodzieży?

Uzależnienia wśród młodzieży można podzielić na behawioralne oraz chemiczne. Do pierwszej grupy można zaliczyć siecioholizm oraz fonoholizm. W obecnych czasach trudno rozgraniczyć „zdrowe” korzystanie z Internetu czy telefonu komórkowego od uzależnienia. Problem ten jest również niedostrzegany, a czasami wręcz bagatelizowany. Dzieje się tak głównie dlatego, że dla młodzieży telefon stanowi obowiązkowy element codziennego funkcjonowania. Młode osoby niemal bez przerwy korzystają ze smartfonów i przenoszą swoje życie do wirtualnego świata. Coraz częściej, zwłaszcza u dziewcząt, dostrzegana jest również ortoreksja, czyli uzależnienie od zdrowego odżywiania.

Druga grupa, czyli uzależnienia chemiczne, to głównie alkohol, papierosy, narkotyki czy dopalacze.

Jaki wpływ na zdrowie młodych ludzi mają uzależnienia?

Nałóg wywołuje szereg negatywnych konsekwencji, które zaburzają normalne funkcjonowanie młodego człowieka. Uzależnienia chemiczne skutkują wyniszczeniem mózgu oraz organów wewnętrznych, często prowadząc do nieodwracalnych zmian. Z kolei behawioralne negatywnie wpływają na psychikę młodych osób oraz prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Dzieci i młodzież popadające w uzależnienia często zamykają się w sobie i izolują od innych osób, szukając ukojenia w swoim nałogu. Takie postępowanie może prowadzić do nerwicy bądź depresji.

źródło: stock.adobe.com

Zmagasz się z nałogiem? Poznaj ofertę leczenia uzależnień dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic: https://osrodekprzebudzenie.org/zielona-gora/

Jak rozpoznać, czy dziecko jest od czegoś uzależnione?

Rodzice mogą dostrzec wiele niepokojących sygnałów, świadczących o problemie uzależnienia. Najczęściej są to sytuacje, kiedy młode osoby unikają rozmów bądź kontaktu z rodziną. Zmieniają swoje zachowanie oraz łamią dotychczasowe ustalenia i zasady. Często pojawiają się również aroganckie lub wręcz agresywne zachowania czy problemy w szkole. Mowa tutaj o wagarach, częstym symulowaniu choroby bądź obniżonych ocenach. Na co dzień osoby uzależnione borykają się również z zaburzeniami snu, zmiennym apetytem oraz wahaniami nastroju. Z dnia na dzień tracą zainteresowania dotychczasowymi pasjami, zmieniają środowisko rówieśnicze i zrywają kontakt ze znajomymi. Wszystkie te sygnały są alarmujące i wymagają bacznej obserwacji oraz reakcji, gdyż mogą świadczyć o uzależnieniu.

Czy i jak można uchronić dziecko przed uzależnieniami?

Chcąc przeciwdziałać uzależnieniom, rodzice powinni od najmłodszych lat uświadamiać swoje dzieci, jakie skutki niesie za sobą nałóg. Ważne jest również „zdrowe” wyznaczanie granic, dyscypliny oraz realne stawianie wymagań. Warto także wsłuchiwać się w to, co mówi młoda osoba. Okazywanie bliskości, zrozumienia i empatii jest niezwykle ważne. Uczuć tych nie można zastąpić drogim gadżetem czy kolejnym markowym ubraniem. Ważne jest zatem dołożenie wszelkich starań, aby dzieci i młodzież miały poczucie bezpieczeństwa i oparcia w swoich rodzicach.

Jak pomóc uzależnionemu dziecku?

W sytuacji, kiedy rodzice dostrzegają problem uzależnienia, wówczas należy reagować jak najszybciej. Podjęcie właściwego leczenia na wczesnym etapie wykrycia problemu daje szansę młodej osobie na uporanie się z nałogiem oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania bez potrzeby sięgnięcia po używki. Warto mieć na uwadze, że ośrodki dla dzieci i młodzieży, które borykają się z uzależnieniem, to kompleksowe wsparcie i pomoc specjalistów w walce o nowe lepsze życie. To szereg zajęć indywidualnych i grupowych, które odbywają się z psychologiem czy terapeutą. Pomocą zostaje objęta również rodzina młodej osoby – oni także mogą liczyć na pomoc i wsparcie.

Uzależnienie wśród młodzieży jest sporym problemem społecznym. Ważną rolę odgrywają relacje z rodzicami. Zaufanie, zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa czy chęć wysłuchania są niezwykle ważne. Warto zatem zadbać o dobre relacje ze swoimi dziećmi.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00